OK

Websitet anvender cookies til at huske dine indstillinger og statistik. Ved at klikke videre på websitet accepterer du websitets brug af cookies.
Læs mere om websitets cookies her under databeskyttelse

Karantæneforanstaltninger for ind- og hjemrejsende (17.01.2022)

Regler i Tyskland

Karantænepligt ved indrejse fra et højrisikoområde

Generelt er indrejsende underlagt pligten til at begive sig i 10 dages huslig karantæne, hvis disse har opholdt sig i et højrisikoområde inden for de seneste 10 dage inden indrejsen i Tyskland.

Karantænen ender inden udløb af de 10 dage for tidligere smittede, fuld vaccinerede eller testede personer, hvis disse fremsender dokumentation for tidligere smitte, fuld vaccination eller negativ test til de kompetente myndigheder. I tilfælde af fremsendelsen af et testcertifikat må testen tidligst være foretaget 5 dage efter indrejsen i Tyskland. Fremsendelsen kan foretages via den digitale indrejseregistrering eller sendes til myndighederne med den tilsvarende erstatningsmeddelelse.

Ved personer, som endnu ikke er fyldt tolv år, ender karantænen fem dage efter indrejsen. Karantænen ender derudover, når det pågældende højrisikoområde efter indrejsen i Tyskland og før udløb af karantænetiden ikke længere kategoriseres som højrisikoområde.

Der er desuden nogle generelle undtagelser fra karantænepligten, som er fastholdt i Coronavirus-Einreiseverordnung.

Undtagelser fra karantænepligten vd indrejsen fra Danmark

Personer der i forbindelse med grænsetrafikken har opholdt sig mindre end 24 timer i et højrisikoområde eller som indrejser i Tyskland for mindre end 24 timer, er ikke omfattet af karantænepligten. Grænsependlere (her også ugependlere) der har bopæl i Tyskland eller Danmark og som tvingende nødvendig indrejser i Tyskland eller Danmark for at udøve deres arbejde, studie eller uddannelse og som vender hjem mindst én gang om ugen, er ligeledes undtaget fra karantænepligten, samt personer med forældremyndighed eller omsorgspersoner der bringer en grænsependler til sit arbejds-, studie-, eller uddannelsessted eller henter dem der.

Undtaget fra karantænepligten er derudover personer der opholder sig mindre end 72 timer i Tyskland eller i et højrisikoområde, på grund af besøg af førstegradspårørende, den ikke i samme husstand levende ægtefælle eller partner eller på grund af delt forældremyndighed eller samværsret.

Der kan være yderligere undtagelser for bestemte persongrupper. Informér dig venligst inden rejse, om én af disse undtagelser er gældende for dig.

Yderligere oplysninger om karantæneforanstaltningerne af Bundesgesundheitsministerium kan findes ved at klikke på linket under denne tekst. Du kommer direkte ind på hjemmesiden af Bundesgesundheitsministerium, med de aktuelle karantæneregler. 

https://www.bundesanzeiger.de/pub/publication/UyNX8RTxqfk5Ynq8avy/
content/UyNX8RTxqfk5Ynq8avy/BAnz%20AT%2029.09.2021%20V1.pdf?inline

For yderligere informationer om test- og dokumentationspligten, kan du klikke på følgende link. Du kommer direkte ind på vores artikel om rejserestriktionerne på grund af Covid-19 på vores hjemmeside:

https://pendlerinfo.org/pendlerinfo/dk/Aktuelt/Rejserestriktioner.php

For yderligere informationer om indrejseregistreringen, kan du klikke på følgende link. Du kommer direkte ind på vores artikel om den digitale indrejseregistrering på vores hjemmeside:

https://pendlerinfo.org/pendlerinfo/dk/Aktuelt/IndrejseregistreringiTyskland.php

 

Regler i Danmark

Generelt gælder

Siden den 27. december 2021 kræver Danmark ved indrejsen en negativ Covid-19-test. Denne testpligt gælder også for fuld vaccinerede personer. Tidligere smittede er dog undtaget fra testpligten. Der kræves en negativ PCR-test (72 timer) eller antigenhurtigtest (48 timer), som blev foretaget inden indrejsen i Danmark. I anledningen af denne ændring blev testpligten indenfor 24 timer efter indrejsen justeret og gælder fremover kun for personer med bopæl i Danmark. Disse personer kan vælge, om de vil foretage en test i udlandet, før indrejsen i Danmark, eller om de vil foretage testen indenfor 24 timer efter indrejsen i Danmark, for at imødekomme den gældende testpligt.

Der er dog undtagelser fra testpligten ved indrejsen, som kan findes i vores artikel om rejserestriktionerne på grund af Covid-19. Ved at klikke på linket under denne tekst, kommer du direkte ind på den tilsvarende artikel på vores hjemmeside.

https://pendlerinfo.org/pendlerinfo/dk/Aktuelt/Rejserestriktioner.php

Der er ingen isolationspligt for personer der indrejser i Danmark fra EU- og Schengenlande, hvis disse inden for de seneste 10 dage inden indrejsen ikke har opholdt sig i et land, der fremgår af listen over lande med bekymrende virusvarianter. Listen kan findes vedlagt i bekendtgørelsen om krav om test og isolation efter indrejse i Danmark i forbindelse med håndtering af covid-19.

Ved at klikke på linket under denne tekst, kommer du direkte ind på den tilsvarende bekendtgørelse om test- og isolationskrav ved indrejsen i Danmark.

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/2575

 

Reglerne og de tilhørende undtagelser ang. test- og isolationspligten for personer med bopæl i Danmark, kan findes ved at klikke på linket under denne tekst. Du kommer direkte ind på hjemmesiden af de danske myndigheder med reglerne for test- og isolationspligten efter indrejsen i Danmark.

https://coronasmitte.dk/raad-og-regler/emner/rejser-til-eller-via-danmark

Reglerne og de tilhørende undtagelser ang. test- og isolationspligten for personer med bopæl i udlandet, kan findes ved at klikke på linket under denne tekst. Du kommer direkte ind på hjemmesiden af de danske myndigheder med reglerne for test- og isolationspligten efter indrejsen i Danmark.

https://en.coronasmitte.dk/travel-rules/covidtravelrules/de

 

For personer med bopæl i Tyskland og i Grænselandet (her Schleswig-Holstein)

Der er ingen isolationspligt for personer der indrejser i Danmark fra EU- og Schengenlande, hvis disse inden for de seneste 10 dage inden indrejsen ikke har opholdt sig i et land, der fremgår af listen over lande med bekymrende virusvarianter. Listen kan findes vedlagt i bekendtgørelsen om krav om test og isolation efter indrejse i Danmark i forbindelse med håndtering af covid-19.

Reglerne og de tilhørende undtagelser ang. testpligten efter indrejsen i Danmark, kan findes i den tilsvarende bekendtgørelse (se lovgrundlag nedenfor) eller ved at klikke på linket under denne tekst. Du kommer direkte ind på hjemmesiden af de danske myndigheder med reglerne for test- og isolationspligten efter indrejsen i Danmark, for personer med bopæl i udlandet.

https://en.coronasmitte.dk/travel-rules/covidtravelrules/de

 

For personer med bopæl i Danmark

Der er ingen isolationspligt for personer der indrejser i Danmark fra EU- og Schengenlande, hvis disse inden for de seneste 10 dage inden indrejsen ikke har opholdt sig i et land, der fremgår af listen over lande med bekymrende virusvarianter. Listen kan findes vedlagt i bekendtgørelsen om krav om test og isolation efter indrejse i Danmark i forbindelse med håndtering af covid-19.

Reglerne og de tilhørende undtagelser ang. test- og isolationspligten efter indrejsen i Danmark, kan findes i den tilsvarende bekendtgørelse (se lovgrundlag nedenfor) eller ved at klikke på linket under denne tekst. Du kommer direkte ind på hjemmesiden af de danske myndigheder med reglerne for test- og isolationspligten ved indrejsen i Danmark, for personer med bopæl i Danmark.

https://coronasmitte.dk/raad-og-regler/emner/rejser-til-eller-via-danmark

 

Ugependlere generelt

Der er ingen isolationspligt for personer der indrejser i Danmark fra EU- og Schengenlande, hvis disse inden for de seneste 10 dage inden indrejsen ikke har opholdt sig i et land, der fremgår af listen over lande med bekymrende virusvarianter. Listen kan findes vedlagt i bekendtgørelsen om krav om test og isolation efter indrejse i Danmark i forbindelse med håndtering af covid-19.

Den supplerende testpligt for tilrejsende arbejdskraft blev ophævet den 25. oktober 2021. Dermed er ugependlere ikke længere underlagt testpligten iht. bekendtgørelse om pligt til at sikre covid-19-test af tilrejsende arbejdskraft efter indrejse i Danmark.

Lovgrundlaget for de her beskrevne regler kan findes ved at klikke på et af de følgende links under denne tekst. Du kommer direkte ind på hjemmesiden www.retsinformation.dk, med de tilsvarende retskilder.

Bekendtgørelse om krav om test og isolation ved indrejse i Danmark i forbindelse med håndtering af covid-19:

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/2575

Bekendtgørelse om pligt til at sikre covid-19-test af tilrejsende arbejdskraft efter indrejse i Danmark:

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1962

 

Oversigtstabeller over indrejserestriktioner, test- og isolationsforpligtelser online

Indrejsesituationer og tabel - personer med bopæl i Danmark - DA

Indrejsesituationer og tabel - personer med bopæl i Schleswig-Holstein - DA

 

 

Vores partnere
Region Sønderjylland - Schleswig | Lyren 1 | DK-6330 Padborg | Tel. +45 74 67 05 01 | infocenter@region.dk | sikkerpost.region@region.dk
Telefontider/Tidsbestilling: Mandag-torsdag fra kl. 8.00-16.30 og fredag fra kl. 8.00-15.00