OK

Websitet anvender udelukkende nødvendige funktionelle cookies.
Læs mere om websitets cookies her under databeskyttelse

Danskfaget har det godt syd for grænsen


13.06.2016


En spørgeskemaundersøgelse blandt de tyske skoler i Kreis Nordfriesland, Kreis Schleswig-Flensburg og Stadt Flensburg har vist, at danskfaget trives, men at de tyske dansklærere efterlyser bedre undervisningsmaterialer og støtte til at kunne komme på besøg i nabolandet.
Regionskontor & Infocenter i Padborg har taget initiativ til undersøgelsen, der skal bruges til at målrette aktiviteter, der kan fremme danskfaget i den tyske del af Region Sønderjylland-Schleswig. „Undersøgelsen har vist, at vores nye transportpulje på 500.000 kr. årligt giver god mening. Vi har de sidste uger skrevet ud til alle skoler i Region Sønderjylland-Schleswig for at fortælle om puljen, og inden sommerferien vil vi også kontakte børnehaverne, fortæller Anne-Mette Olsen fra Regionskontor & Infocenter.

Undersøgelsens resultater kommer til at præge den nye hjemmeside for skoler og børnehaver, som Regionskontor & Infocenter vil lancere i 2016. Hjemmesiden vil indeholde oplysninger om støttemuligheder, de gode sprogprojekter, undervisningsmaterialer, og undervisningsforløb. Lærere og pædagoger vil også kunne søge efter en partnerskole og –børnehave.

De adspurgte lærere i undersøgelsen melder tilbage, at deres elever generelt er glade for danskfaget. Danskfaget opfattes af eleverne som anvendeligt på grund af nærheden til grænsen, godt for deres senere karriere og relativt let at lære.
Desværre bekræfter undersøgelsen, at danskfaget kun i yderst begrænset omfang tilbydes i de tyske grundskoler, og derfor vil bestyrelsen for Region Sønderjylland-Schleswig appellere til Ministerium für Bildung und Wissenschaft des Landes Schleswig-Holstein om at styrke danskfaget blandt de yngre elever. „De danske tysklærere er meget interesserede i et tættere samarbejde med deres tyske dansklærerkollegaer omkring det tidlige nabosprogsmøde, og derfor er det ærgeligt, at de forskellige skolestrukturer nord og syd for grænsen hæmmer et udvidet grænseoverskridende skolesamarbejde, forklarer Hans Philip Tietje, formand for bestyrelsen for Region Sønderjylland-Schleswig.

I Sønderjylland starter tyskundervisningen senest i 5. Klasse og i Tønder, Sønderborg og Aabenraa endda endnu tidligere. Syd for grænsen starter danskundervisningen på de tyske skoler typisk først fra 7. klasse. Region Sønderjylland-Schleswig arbejder for at fremme nabosprogene dansk og tysk og støtter særligt op om det tidlige nabosprogsmøde.
Sprogundersøgelsen er lavet af de tre studerende Lisa Luetzen, Inga Werth og Pia Christiansen under deres praktikophold på Regionskontor & Infocenter.

Nærmere informationer fås ved henvendelse til Anne-Mette Olsen, 74670501, amo@region.dk

Undersøgelsens sammenfattede resultater findes her.

Transportpuljen er en del af projektet KursKultur. KursKultur er finansieret af Interreg Deutschland-Danmark med midler fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.
KursKultur finansieres desuden med støtte fra de regionale partnere, de regionale idrætsorganisationer, UC Syddanmark, Kulturregion Vadehavet, Kulturministeriet og Ministerium für Justiz, Kultur und Europa des Landes Schleswig-Holstein.

Region Sønderjylland - Schleswig | Lyren 1 | 6330 Padborg | Danmark | Tel. +45 74 67 05 01 | region@region.dk
Telefontider/Tidsbestilling: Mandag-torsdag fra kl. 8.00-16.30 og fredag fra kl. 8.00-15.00