OK

Websitet anvender udelukkende nødvendige funktionelle cookies.
Læs mere om websitets cookies her under databeskyttelse

Grænsependlere skaber vækst


14.10.2016 // Region Sønderjylland-Schleswig præsenterer undersøgelse


Allerede tilbage i 2013 belyste Region Sønderjylland-Schleswig den samfundsmæssige værdi af grænsependlingen mellem Danmark og Tyskland. Der er netop blevet offentliggjort en ny undersøgelse, som Øresundsinstituttet har udarbejdet sammen med Regionskontor & Infocenter og som tager afsæt i den tidligere rapport.


Foruden de oprindelige emner har undersøgelsen fokus på de indkomstoverførsler, som grænsependlere udløser.
Af de i øjeblikket ca. 14.500 grænsependlere arbejder ca. 13.900 i Danmark og ca. 600 i Tyskland.
Arbejdstagere med beskæftigelse i Danmark og bopæl i Tyskland genererer en indkomst på ca. 1,9 mia. kroner / 255 mio. euro. Heraf betales der ca. 534 mio. DKK / 72 mio. euro i skat til den danske statskasse. Der resterer således en indkomstoverførsel på 1,366 mia. DKK / 183 mio. euro, der er til rådighed som købekraft i bopælslandet Tyskland.

Arbejdstagere med beskæftigelse i Tyskland og bopæl i Danmark genererer en indkomst på ca. 307 mio. DKK / 41,2 mio. euro. Heraf betales ca. 130 mio. DKK / 17,4 mio. euro i skat samt bidrag til sociale sikringsordninger i Tyskland. Der resterer således en indkomstoverførsel på 177 mio. DKK / 23,8 mio. euro, der er til rådighed som købekraft i bopælslandet Danmark.

Bidraget til den økonomiske vækst i 2015, som tyske pendlere tegner sig for i Danmark, er et andet resultat af undersøgelsen. Det beløber sig til 3,3 mia. DKK / 443 mio. euro. I årene 2007–2015 er der beregnet en tilvækst på i alt 25,5 mia. DKK / 3,42 mia. euro.

Tallene kommer ikke bag på Hans Philip Tietje, formand for regionen: "Vi har altid været klar over grænsependlingens økonomiske betydning. Nu ser man også med al tydelighed, at bopælslandet opnår en gevinst. Det er således en ren win-win-situation for alle parter".

Rapporten kan hentes her.

Region Sønderjylland - Schleswig | Lyren 1 | 6330 Padborg | Danmark | Tel. +45 74 67 05 01 | region@region.dk
Telefontider/Tidsbestilling: Mandag-torsdag fra kl. 8.00-16.30 og fredag fra kl. 8.00-15.00