OK

Websitet anvender udelukkende nødvendige funktionelle cookies.
Læs mere om websitets cookies her under databeskyttelse

Gennembrud i samarbejdet


02.12.2016


"De intensive forhandlinger, inddragelsen af partnerne og drøftelserne med lokalpolitikerne har strakt sig over næsten 2 år, men nu tyder det på, at vi har fået et gennembrud…", udtaler Hans Philip Tietje, formand for Region Sønderjylland-Schleswig. 

Dette centrale resultat kunne den erfarne politiker konstatere som facit på dagens bestyrelsesmøde, efter at alle regionens partnere havde sagt god for den nye strategiske kurs og den aftaletekst, der står foran underskrivelse. Rent strategisk holder samarbejdet, som har eksisteret siden 1997, fast ved indsatsområderne, kulturområdet, arbejdsmarkedet samt politisk og administrativ dialog, men styrker kommunikationsarbejdet og imødekommer særligt partnernes ønske om at intensivere den politiske dialog om bestemte emner. Til det formål skal der nedsættes et udvalg for grænseregional udvikling og et arbejdsmarkedsudvalg. "Det er med til at fremme det indholdsmæssige arbejde og en øget politisk udveksling", forklarer formanden. Begge udvalg vil påbegynde arbejdet i det nye år, hvor regionen kan fejre 20 års jubilæum. 

På årets sidste møde godkendte bestyrelsen budgettet for de kommende to år og diskuterede den seneste udvikling med hensyn til grænsekontrollerne ved den dansk-tyske grænse. Bestyrelsen valgte Kreispräsident Heinz Maurus som næstformand. Afslutningsvis sagde bestyrelsen farvel til Oberbürgermeister Simon Faber, der har gjort en særlig indsats for regionen i sin egenskab af motor for det grænseoverskridende samarbejde. 

Ved årets slutning var bestyrelsen tilfreds med de opnåede resultater, selv om der er fokus på en række negative forhold i den offentlige debat i øjeblikket. Region Sønderjylland-Schleswig har ført de forskellige partnere og aktører sammen og fundet frem til løsninger for borgerne i regionen. Det vil den fortsætte med at gøre også i det nye år.

Region Sønderjylland - Schleswig | Lyren 1 | 6330 Padborg | Danmark | Tel. +45 74 67 05 01 | region@region.dk
Telefontider/Tidsbestilling: Mandag-torsdag fra kl. 8.00-16.30 og fredag fra kl. 8.00-15.00