OK

Websitet anvender udelukkende nødvendige funktionelle cookies.
Læs mere om websitets cookies her under databeskyttelse

Nye kulturprojekter på vej


26.06.2017


Historieforskning. Fællessang. Teater. Sproglege. Kultur grænseløs. Det støtter KursKultur. Allerede for sjette gang siden første ansøgningsfrist i oktober 2015 er der blevet bevilget nye projekter. Projekterne drejer sig om erfaringsudveklsling, indlæring, og selvfølgelig skal deltagerne også have det sjovt med hinanden.
- Vi fornemmer gang på gang, at kulturen bringer borgerne sammen. De nye projekter bidrager til, at kulturen kommer tættere på borgerne og ikke omvendt. Vi har et ønske om at præsentere 'Kultur for alle'. Gennem nye netværk og innovative projekter kommer vi tættere på vores mål. 'The Village Art Project', der beskæftiger sig med strukturændringer i landdistrikterne, er et eksempel på, hvor bredt og med hvor forskellige partnere et projekt kan arbejde. Desuden er emnet så aktuelt som nogensinde før. Vi tror, at nye kulturtiltag i landdistrikterne kan være med til at gøre vores region mere attraktiv, forklarer Stephan Kleinschmidt, formand for Kulturudvalg Sønderjylland-Schleswig.

Hvad nu hvis der dannes et dansk-tysk grænsekor, som også kan optræde i forbindelse med markeringen af 100-års jubilæet for grænsedragningen i 2020? Det er en idé, som bibliotekerne i Aabenraa og Leck har udviklet sammen med mindretallenes bibiloteker. Med deres projekt 'Sange på grænsen' vil de samle korsangere på tværs af grænsen og indøve sange på dansk, tysk, sønderjysk, frisisk og plattysk.

- For os i kulturudvalget er det meget vigtigt, at vi skaber nye og bedre kulturtilbud for borgerne i vores region. I den forbindelse kan det af og til betale sig at hente inspiration udefra. Det besluttede ni oplevelsesparker i Danmark og Schleswig-Holstein sig til og dannede et netværk, som de nu vil bruge til sammen at synliggøre deres tilbud til hinandens publikummer. Dette tiltag støtter vi gerne. Læring og oplevelser kan man aldrig få nok af , siger Gabriele Stappert, næstformand for Kulturudvalg Sønderjylland-Schleswig.

I alt blev der gennem KursKulturs kultur- og netværkspulje godkendt syv projekter med et samlet støttebeløb på 1.321.875 DKK. Der blev også støttet et sportsprojekt med 28.500 DKK gennem sportspuljen.

Informationer om de godkendte projekter ligger her: http://www.kulturfokus.dk/kulturregion/kurskultur-tilskud/mikroprojekter/
Næste ansøgningsfrist til kultur- og netværkspuljen samt sportspuljen er den 22. september.

 

Region Sønderjylland - Schleswig | Lyren 1 | 6330 Padborg | Danmark | Tel. +45 74 67 05 01 | region@region.dk
Telefontider/Tidsbestilling: Mandag-torsdag fra kl. 8.00-16.30 og fredag fra kl. 8.00-15.00