OK

Websitet anvender udelukkende nødvendige funktionelle cookies.
Læs mere om websitets cookies her under databeskyttelse

Brevomdeling af blandet kvalitet


04.07.2017


I det grænseoverskridende samarbejde er det ofte helt praktiske ting, der bliver betragtet som hindringer på grund af grænsen.

I den forbindelse nævnes ofte de forskellige postsystemer, som stadigvæk spiller en vigtig rolle i kommunikationen også i den digitale tidsalder.

Breve, der bliver sendt fra Danmark til Tyskland og omvendt, er generelt dyrere i porto end breve, der bliver sendt indenlandsk. Der er også forskel på, hvilken størrelse brevene må have, og hvor meget de må veje, men især kommunikationskulturen er meget forskellig. Her kan nævnes forsendelse af bindende underskrevne dokumenter eller forsendelser med indhold, som er relevant i forhold til databeskyttelse.

For at undersøge, hvor længe et brev er undervejs fra Danmark til Tyskland og omvendt, har Regionskontor & Infocenter gennemført et eksperiment, hvor 40 testbreve er blevet afsendt i begge retninger. 

Resultat

I gennemsnit er brevene nået frem efter 5,05 dage i begge retninger.

I gennemsnit er et brev til Tyskland nået frem efter 3,52 dage.

Det hurtigste brev til Tyskland var fremme efter 2 dage, det langsomste efter 8 dage.

I gennemsnit er et brev til Danmark nået frem efter 7,12 dage.

Det hurtigste brev til Danmark var fremme efter 4 dage, det langsomste efter 20 dage. 

Facit

Posttrafikken mellem de to lande er kendetegnet ved forskelle med hensyn til, hvor længe breve er undervejs.

Hvis myndigheder udsender breve på tværs af grænsen med frister for besvarelse, må det forventes, at en frist på syv dage til at svare på henvendelsen ikke vil kunne overholdes, og at en frist på 14 dage i det mindste ikke med sikkerhed vil kunne overholdes.

Metode

Der er afsendt i alt 40 breve:

Heraf 23 fra en dansk afsender til Tyskland og 17 fra en tysk afsender til Danmark. Brevene er afleveret på forskellige tidspunkter af dagen i forskellige postkasser eller på forskellige indleveringssteder. To breve indgik ikke i bedømmelsen. 

På tysk side er brevene afsendt fra Flensburg, Glücksburg, Oster-Ohrstedt, Risum og Schleswig. Modtageradresserne i Danmark lå i Padborg, Aabenraa, Tønder og Sønderborg. 

På dansk side er brevene afsendt fra Padborg, Aabenraa, Tønder og Sønderborg. Modtageradresserne i Tyskland lå i Flensburg, Glücksburg, Oster-Ohrstedt, Risum og Schleswig.

Den nøjagtige dato for, hvornår postkasserne er blevet tømt på dansk side, kendes desværre ikke – det er derfor lagt til grund, at de er blevet tømt dagen efter, at brevene er kommet i postkassen. 

Der er kun taget højde for, hvornår brevene er nået frem til de respektive adresser, ikke hvornår den adresserede afdeling / kontaktperson har modtaget dem.

Eksperimentet gør ikke krav på at have taget hensyn til øvrige relevante forhold. 

Portoudgifter

Et brev til Tyskland i størrelse C5 på 20 g kostede 25,00 DKK (ca. 3,35 EUR)i porto (ved brug af frankeringsmaskine 20,00 DKK).

Et brev i samme størrelse til Danmark blev frankeret med 3,70 EUR (ca. 27,57 DKK).

 

Region Sønderjylland - Schleswig | Lyren 1 | 6330 Padborg | Danmark | Tel. +45 74 67 05 01 | region@region.dk
Telefontider/Tidsbestilling: Mandag-torsdag fra kl. 8.00-16.30 og fredag fra kl. 8.00-15.00