OK

Websitet anvender udelukkende nødvendige funktionelle cookies.
Læs mere om websitets cookies her under databeskyttelse

Snebroen klar til brug!


12.12.2017


I 2011 blev den første snebro for lastbiler indviet i Padborg. Anlægget, der blev etableret på initiativ af Region Sønderjylland-Schleswig og Aabenraa Erhvervsforening, blev finansieret af FDE-Fonden. 

Det er lastbilchaufførens ansvarsområde at sørge for, at køretøjet er i reglementeret stand og ikke er til fare for tredjemand. Dette gælder også når der foreligger mulighed for at genstande, sne og is kan falde ned fra køretøjet. Man hører ganske vist ofte om, at førere af store køretøjer skal sørge for, at køretøjets tag er holdt fri for sne og is, så andre ikke kommer til skade. Men der findes sjældent informationer om, hvordan dette skal foregå, når det f.eks. drejer sig om en lastbil med fast tag eller en fuldt lastet lastvognstog med presenning, hvor det ikke er muligt at komme op i lastrummet for at banke isen af. 

Også i år står anlægget klart til gratis brug. Alle lastbilchauffører kan benytte sig af muligheden for en gratis snerydning og yder dermed et bidrag til en forbedret trafiksikkerhed. For Region Sønderjylland-Schleswig, som var med i planlægningen, opførelsen og drift, er anlægget et vigtigt bidrag til den trafikale sikkerhed i grænselandet. 

Driften af anlægget skal fremover sikres gennem reklameindtægter for også fremadrettet gratis at kunne tilbyde en sikker fornuftig service.

Region Sønderjylland - Schleswig | Lyren 1 | 6330 Padborg | Danmark | Tel. +45 74 67 05 01 | region@region.dk
Telefontider/Tidsbestilling: Mandag-torsdag fra kl. 8.00-16.30 og fredag fra kl. 8.00-15.00