OK

Websitet anvender udelukkende nødvendige funktionelle cookies.
Læs mere om websitets cookies her under databeskyttelse

Regionaldag med 100 deltagere


12.03.2019


Tirsdag eftermiddag mødtes lokalpolitikere fra alle Region Sønderjylland-Schleswigs partnere for anden gang for at diskutere aktuelle politiske emner, pleje dialogen og hente inspiration i udviklingen på den anden side af grænsen. Bestyrelsesformand Simone Lange kunne byde velkommen til 100 deltagere til Regionaldagen på Regionskontoret. Efter en tale af Stephanie Lose, regionsrådsformand i Region Syddanmark, om det grænseoverskridende samarbejde tog Simone Lange og næstformand Preben Jensen aktuelle emner og udviklinger op. 

I arbejdsgrupper diskuterede man herefter bl.a. et initiativ om at få anderkendt grænselandet som immateriel kulturarv samt samarbejdet med mindretallene. Endvidere var det fremtidige grænseoverskridende samarbejde og risikoen for arbejdskraftmangel centrale punkter i arbejdsgrupperne. 

Sammenfattende fremhævede Simone Lange og Preben Jensen Regionaldagen som en værdifuld dialog, hvor der var blevet bragt en række forslag og idéer i spil.

"Der er stadigvæk masser at tage fat på, og mange af de opgaver, vi har beskæftiget os med i årevis, er af permanent karakter", udtalte Simone Lange. Preben Jensen supplerede: "Resultaterne af arbejdet er synlige og er noget, vi kan være stolte af. Det kan betale sig at føre mennesker sammen, lære af hinanden og udvikle ting i fællesskab. Det har denne dag bidraget meget til."

 

Region Sønderjylland - Schleswig | Lyren 1 | 6330 Padborg | Danmark | Tel. +45 74 67 05 01 | region@region.dk
Telefontider/Tidsbestilling: Mandag-torsdag fra kl. 8.00-16.30 og fredag fra kl. 8.00-15.00