OK

Websitet anvender udelukkende nødvendige funktionelle cookies.
Læs mere om websitets cookies her under databeskyttelse

Nabosprog særlig indsatsområde for Region Sønderjylland-Schleswig


26.09.2019


Bestyrelsen for Region Sønderjylland-Schleswig har i 2004 vedtaget en resolution med hensyn til sprog som stadig er gældende til i dag. 

På initiativ af kulturudvalget blev der udviklet en følge-strategi indenfor rammerne af projektet KursKultur, som bestyrelsen godkendte sidste uge. 

Som en del af KursKultur projektet er der blevet arbejdet med at udforme en sprogstrategi for Region Sønderjylland-Schleswig, der skal afløse sprogresolutionen fra 2004. Forslaget til strategien er udarbejdet i samarbejde med faggruppen for Sprog og interkulturel forståelse, hvor der bl.a. er repræsentanter fra UC Syd, SDU, Europa-Universität Flensburg, Christian Albrechts-Universität Kiel, IQSH, EUC, mindretallene og de kommunale skoleforvaltninger. Strategien findes her.

 

 

Region Sønderjylland - Schleswig | Lyren 1 | 6330 Padborg | Danmark | Tel. +45 74 67 05 01 | region@region.dk
Telefontider/Tidsbestilling: Mandag-torsdag fra kl. 8.00-16.30 og fredag fra kl. 8.00-15.00