OK

Websitet anvender udelukkende nødvendige funktionelle cookies.
Læs mere om websitets cookies her under databeskyttelse

Aktuel information omkring arbejdsmarkedet


01.04.2020


Grænsekontrol i Danmark og Tyskland

Danmark:

Grænsekontrollen, som blev indført den 14.03.2020 af den danske Regering, er forlænget til den 13.04.2020. 

Yderligere Informationer om grænsekontrollen i Danmark kan findes her:

https://politi.dk/coronavirus-i-danmark/forlaengelse-af-tiltag-mod-covid-19-i-danmark 

Tyskland:

Den midlertidige grænsekontrol ved de tyske grænser gennemføres foreløbig til den 14.04.2020.  

Yderligere Informationer om grænsekontrollen i Tyskland kan findes her:

https://www.bundespolizei.de/Web/DE/04Aktuelles/01Meldungen/2020/03/200317_faq.html?nn=5931604#doc13824392bodyText6

 

Indrejserestriktioner for sæsonarbejdere i Tyskland

Siden den 25.03.2020 gælder der indrejserestriktioner for sæsonarbejdskraft i Tyskland. Dette blev offentliggjort af det tyske ”Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat“.

Sæsonarbejdskraft får ikke lov til at indrejse til Tyskland fra den 25.03.2020, kl. 17:00. Dette sker i forbindelse med den allerede eksisterende grænsekontrol.

Indrejserestriktionerne for sæsonarbejdskraft er et videre tiltag for at minimere smitterisikoen iht. Covid-19.

Indrejserestriktionerne gælder for indrejse fra tredjelande, Storbritannien og EU-Lande der ikke anvender Schengenreglerne i fuld omfang. Sidstnævnte er f.eks. lande som Rumænien og Bulgarien. Indrejserestriktionerne gælder derudover for de lande, som Tyskland har indført grænsekontrol til.

Flere informationer kan findes her:

https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/pressemitteilungen/DE/2020/03/pm-saisonarbeiter.html

og her:

https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/faqs/DE/themen/bevoelkerungsschutz/coronavirus/coronavirus-faqs.html#doc13738352bodyText3 

 

Skatteministeriet forlænger fristerne for selvangivelsen i Danmark

På grund af Covid-19 og de hermed forbundene udfordringer, har Skatteministeriet den 31.03.2020 i en pressemeddelelse offentliggjort, at alle frister for selvangivelsen er forlænget til den 01. september 2020.

Dette gælder for alle skatteydere der skal indgive en selvangivelse i Danmark.

Yderligere informationer kan findes her:

https://www.skm.dk/aktuelt/presse/pressemeddelelser/2020/marts/samtlige-oplysningsfrister-forlaenges-til-1-september 

 

Midlertidig forlængelse af retten til sygedagpenge i Danmark

I perioden fra den 09.03.2020 til og med den 09.06.2020 gælder ny lovgivning ift. midlertidig forlængelse af retten til sygedagpenge for visse persongrupper, pga. Covid-19.

Formålet med den nye lov er, at forhindre at sygedagpengemodtagere overgår til jobafklaringsforløb i tidsrummet fra den 09.03.2020 til den 09.06.2020. 

Følgende persongrupper kan ifølge den nye lov (Lov om ændring af lov om sygedagpenge - LOV nr. 275 af 26/03/2020) få forlænget sygedagpengeperioden i 3 måneder: 

  • Personer, hvor den almindelige sygedagpengeperiode på 22 uger udløber i det ovennævnte tidsrum
  • Personer, der har fået forlænget sygedagpengeperioden iht. §27, stk. 1, Bekendtgørelse af lov om sygedagpenge - LBK nr. 107 af 02/02/2020, og hvor forlængelsen udløber i den ovennævnte periode
  • Personer, der modtager sygedagpenge i stedet for ressourceforløbsydelse under et jobafklaringsforløb, pga. en livstruende, alvorlig sygdom, og hvor sygedagpengeberettigelsen udløber i den ovennævnte periode.  

Flere informationer kan findes her:

https://star.dk/om-styrelsen/nyt/nyheder/2020/3/midlertidig-forlaengelse-af-retten-til-sygedagpenge/

Ændringer i forhold til lønkompensationen i Danmark

Trepartsaftalen fra den 15.3.2020, som skal sikre en midlertidig lønkompensation for lønmodtagere i private virksomheder, blev justeret.

De aftalte satser for lønkompensationen blev forhøjet.

Indtil nu lå satserne på 23.000 DKK pr. måned for funktionærer og 26.000 DKK pr. måned for timelønnede medarbejdere. Efter justeringen er satsen for begge medarbejdergrupper nu på 30.000 DKK pr. måned pr. omfattet fuldtidsansat.

Staten kompenserer fortsat 75% af lønnen for funktionærer og 90% af lønnen for timelønnede medarbejdere.

Justeringen gælder med tilbagevirkende kraft fra den 09.03.2020 og frem til den 09.06.2020. 

Yderligere oplysninger om justeringen af lønkompensationen samt trepartsaftalen kan findes her: https://www.fm.dk/nyheder/pressemeddelelser/2020/03/regeringen-og-arbejdsmarkedets-parter-styrker-trepartsaftalen-om-midlertidig-loenkompensation 

Lønkompensation for lærlinge og elever

Den 25.03.2020 har Beskæftigelsesministeriet udgivet en pressemeddelelse om lønkompensation for lærlinge og elever.

For lønkompensationen til lærlinge og elever gælder grundlæggende de samme betingelser og krav til virksomheder, som ved lønkompensationen for lønmodtagere.

Der er dog yderligere regler for lærlinge og elever. Lærlingen/eleven, skal modtage sin normale løn. For perioder hvor lærlingen/eleven er på skolen kan der ikke modtages lønkompensation, da virksomheden i disse perioder modtager refusion fra AUB til dækning af lønudgifter under skoleophold.

Grundlæggende skal virksomhederne fastholde deres uddannelsesansvar og ikke hjemsende lærlingen/eleven, i det omfang dette er sundhedsmæssigt, driftsmæssigt og uddannelsesmæssigt forsvarligt.

En hjemsendelse forlænger ikke uddannelsen, med mindre dette indstilles af det faglige udvalg.

Er lærlingen/eleven i prøvetid, suspenderes denne i perioden med lønkompensation.

Staten kompenserer lønnen med 90% for lærlinge og elever. Arbejdsgiveren betaler den resterende del af lønnen.

Yderligere oplysninger om lønkompensationen for lærlinge og elever samt aftalen kan findes her:
https://bm.dk/nyheder-presse/nyheder/2020/03/trepartsaftale-om-loenkompensation-vilkaar-for-laerlinge-og-elever/

Region Sønderjylland - Schleswig | Lyren 1 | 6330 Padborg | Danmark | Tel. +45 74 67 05 01 | region@region.dk
Telefontider/Tidsbestilling: Mandag-torsdag fra kl. 8.00-16.30 og fredag fra kl. 8.00-15.00