OK

Websitet anvender udelukkende nødvendige funktionelle cookies.
Læs mere om websitets cookies her under databeskyttelse

Status fra formand Simone Lange


18.06.2020


Simone Lange gører status til udløb af hendes mandatsperiode som formand og svarer på aktuelle spørgsmål vedrørende det grænseoverskridende samarbejde 

Hvad betyder jubilæumsåret 2020 for det dansk-tyske samarbejde? 

For nøjagtigt 100 år siden blev der trukket en grænse lige her, mellem Kruså og Flensburg, mellem Ladelund og Tønder. Befolkningen blev spurgt først – det var nyt. Et stort område skulle nu omdefinere sig som grænseregion. Hertugdømmet blev delt midtover. At man alligevel fejrede grænsedragningen som en succes, siger også noget om den danske optimisme – en holdning, som jeg ofte har mødt i min egenskab af formand for Region Sønderjylland-Schleswig. 

Hvorfor taler nogle om genforening, og andre om jubilæum i 2020? 

Det tyske mindretal i Sønderjylland taler snarere om at fejre et jubilæum. Og for det danske mindretal syd for grænsen kan der heller ikke være tale om genforening. Også på den baggrund har vi valgt en anden tilgang til den fælles dialog. For her handler det ikke kun om et nationalt projekt, for os er den fredelige sameksistens mellem fler- og mindretal derimod i centrum. 

Hvorfor blev det formaliserede grænseoverskridende samarbejde først etableret i 1997? I andre grænseregioner startede det jo væsentligt tidligere. 

Både Flensburg og Kiel signalerede på et tidligt tidspunkt, at man ønskede et europæisk samarbejde. Et organ med regelmæssige møder og udveksling, som forfølger fælles mål. Årene mellem 1920 og 1997, året for Region Sønderjylland-Schleswigs oprettelse, var en periode med sporadiske kontakter, men også en periode præget af krigsår og den tyske besættelse af Danmark. Det må vi ikke glemme i den forbindelse, og det forklarer også til en vis grad, hvorfor den danske side var så forbeholden i så mange år.  

Hvor længe er du formand for Region Sønderjylland-Schleswig endnu, og hvad betyder det at have formandskabet? 

Formandskabet skifter turnusmæssigt til den danske side i år, som så vil varetage den ledende opgave i de kommende to år. Et formandskab skal repræsentere regionen udadtil og styre udviklingen internt. 

Hvad dækker regionens kulturarbejde egentlig af? 

Regionens kulturarbejde spænder efterhånden så bredt, at man kan sige, at vi dækker det hele af! Sprogprojekter, skoler, dagtilbud, kunst og sport – her er noget for enhver! Projektet 'KursKultur', som er finansieret med Interreg-midler, er nu afsluttet, og projektets enorme succes taler for sig selv. I løbet af de seneste fire år er der blevet investeret fire millioner euro i hele regionen. 

Findes der også midler nu, som borgerne i regionen kan gøre brug af? 

Ja! Følgeprojektet 'KursKultur 2.0' har allerede haft opstartsarrangement, og jeg kan kun opfordre alle interesserede til at kigge forbi hjemmesiden kulturfokus.dk og overveje, hvilken forening eller hvilket initiativ der kunne tænkes at ville på banen og gennemføre en idé. I de kommende tre år vil der være midler til rådighed til skoleudveksling, transport, dansk-tyske møder. 

Hvad gør Region Sønderjylland-Schleswig for det dansk-tyske arbejdsmarked? 

Ud over kulturen spiller arbejdsmarkedet en central rolle inden for Regionskontorets og Infocentrets virkefelt. Heller ikke på det område står udviklingen stille, og sidste år (2018/19) blev der registreret 19 % flere henvendelser! Ofte har spørgsmålene gået på boligkøb i Danmark. Den udvikling hænger utvivlsomt også sammen med den anspændte situation på boligmarkedet. Fra og med 2020 vil Infocentret også officielt vejlede grænsependlerne i Femern Bælt-regionen. Region Sjælland har bevilget 1 million kroner (ca. 134.000 euro) til denne markante udvidelse af rådgivningsvirksomheden. Pilotprojektet løber foreløbigt over to år, og så må vi tage den derfra. 

Hvad står Region Sønderjylland-Schleswig ellers for? 

Foruden områderne kultur og arbejdsmarked har den politiske side af regionsarbejdet også altid stået i fokus. I de senere år har der uden tvivl været et par kurrer på tråden og også et par udfordringer som f.eks. den midlertidige grænsekontrol siden januar 2016, problemerne forbundet med det nye vildsvinehegn og senest COVID-19-pandemien og dens følger. Selv om der fra tysk side bestemt er kommet og stadigvæk kommer kritiske bemærkninger, så må vi understrege, at det ikke har ændret ved Region Sønderjylland-Schleswigs arbejde. Den grænseoverskridende dialog er af enorm betydning, det dansk-tyske samarbejde er stabilt og robust. Region Sønderjylland-Schleswig har i den aktuelle situation endnu en gang bevist, at vi er vokset fast sammen og ser optimistisk på vores fælles fremtid!

Region Sønderjylland - Schleswig | Lyren 1 | 6330 Padborg | Danmark | Tel. +45 74 67 05 01 | region@region.dk
Telefontider/Tidsbestilling: Mandag-torsdag fra kl. 8.00-16.30 og fredag fra kl. 8.00-15.00