OK

Websitet anvender udelukkende nødvendige funktionelle cookies.
Læs mere om websitets cookies her under databeskyttelse

Danmark har ændret retspraksis ved beregningen af folkepension


31.08.2021


 En ny retspraksis i den danske pensionsberegning vedrører alle modtagere af dansk folkepension, både i Danmark og i Tyskland, som har en ægtefælle eller samlever der modtager en tysk pension.

Den danske klageinstans Ankestyrelsen har revideret en principafgørelse, som betyder, at nogle modtagere af dansk folkepension har krav på flere penge.

Idet den danske folkepension er en social pension, som består af et grundbeløb og et individuelt tillæg, afhænger denne af husstandens indkomst. Pensioner fra den tyske pensionsforsikring (Deutsche Rentenversicherung) og tjenestemandspensioner fra statslige systemer sidestilles med den danske pension.

Grundet Ankestyrelsens principafgørelse (P 4-01) blev samleverens indkomst kun ligestillet med en dansk folkepension, hvis samleveren selv fik dansk folkepension. Dette gjaldt også for efterladtepensioner, hvor man ved modregningen betragtede den afdødes pensionssituation.

Overskrides der et vist fribeløb igennem indkomst ud over folkepensionen, bliver tillægget sat ned. Ved meget høje indkomster vil grundbeløbet kunne bortfalde helt.

Ankestyrelsen har truffet afgørelse om, at denne praksis er i strid med EU-lovgivningen.

Som udgangspunkt kontakter Udbetaling Danmark alle berørte. Det kan dog ikke udelukkes, at nogle af de berørte muligvis ikke kan kontaktes.

Det er derfor vigtigt, at tage kontakt til Udbetaling Danmark inden den 31.12.2021. Afgørelsen gælder nemlig med tilbagevirkende kraft i tre 3 år, og den 31.12.2021 udløber forældelsesfristen for et yderligere år.

Ved spørgsmål eller lignende står Regionskontoret & Infocenteret gerne til rådighed. 

Region Sønderjylland - Schleswig | Lyren 1 | 6330 Padborg | Danmark | Tel. +45 74 67 05 01 | region@region.dk
Telefontider/Tidsbestilling: Mandag-torsdag fra kl. 8.00-16.30 og fredag fra kl. 8.00-15.00