OK

Websitet anvender udelukkende nødvendige funktionelle cookies.
Læs mere om websitets cookies her under databeskyttelse

Grænsependlere og isolation


20.01.2022


Grundet det stigende antal af personer i isolation, opstår der i mange tilfælde spørgsmål om, hvordan grænsependlere er økonomisk stillet, når de bliver pålagt isolation af myndighederne, og de ikke kan udføre deres arbejde, som fastsat i ansættelseskontrakten.

På grund af meget forskellige konstellationer og individuelle særheder tages der i det følgende kun udgangspunkt i de generelle rammebetingelser. Der anbefales, at der søges individuel vejledning og afklaring hos de kompetente myndigheder.

Krav om isolation

De kompetente myndigheder i hvert land fastsætter, udelukkende i henhold til nationale regler, hvornår der pålægges isolation og hvem der skal isoleres, samt på hvilket tidspunkt isolationen kan afsluttes.

I henhold til princippet om ligebehandling af forhold, skal et myndighedspåbud også anerkendes i det andet land, selv om reglerne ift. isolation og karantæne er forskellige i de enkelte lande.

Godtgørelse ved isolation i henhold til arbejdsretten

Som udgangspunkt er det den gældende arbejdsret, der ligger til grund for ansættelsesforholdet, som er afgørende for, om der kan stilles krav om godtgørelse i tilfælde af isolation eller karantæne.

Det er således først og fremmest afgørende, hvilke regler der følger af ansættelseskontrakten eller overenskomsten. De respektive nationale kompensationsregler gælder herefter underordnet.

I Tyskland er infektionsbeskyttelsesloven (Infektionsschutzgesetz) den relevante retskilde. Her er bl.a. kompensationsydelserne præcist reguleret. Det tyske sundhedsministerie (Bundesgesundheitsministerium) har offentliggjort en lang række oplysninger under følgende link (på tysk):
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/
3_Downloads/C/Coronavirus/FAQs_zu_56_IfSG_BMG.pdf

I Danmark bliver arbejdstagere, ifølge gældende dansk ret, betragtet som syge og har derfor ret til ydelser ved sygdom, når de er pålagt isolation. Afhængigt af ansættelsesform og overenskomst betales der løn under sygdom eller sygedagpenge. Retskilden kan findes ved at klikke på følgende link: https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1712

Generelt kan det anbefales, at få en skriftlig bekræftelse på isolationspåbuddet af den relevante myndighed, hvis dette er muligt.

For vejledning og yderligere informationer kan der tages kontakt til de kompetente myndigheder og de respektive fagforeninger.

I Tyskland (Schleswig-Holstein):

Landesamt für soziale Dienste:

https://www.schleswig-holstein.de/DE/Landesregierung/LASD/lasd_node.html

I Danmark:

Kommune / Jobcenter hhv. Fagforening / A-Kasse

Region Sønderjylland - Schleswig | Lyren 1 | 6330 Padborg | Danmark | Tel. +45 74 67 05 01 | region@region.dk
Telefontider/Tidsbestilling: Mandag-torsdag fra kl. 8.00-16.30 og fredag fra kl. 8.00-15.00