OK

Websitet anvender udelukkende nødvendige funktionelle cookies.
Læs mere om websitets cookies her under databeskyttelse

Nye regler i dobbeltbeskatningsoverenskomsten


26.01.2022 //

 

Ændringsprotokollen til den dansk-tyske dobbeltbeskatningsoverenskomst er trådt i kraft


 Ved udgangen af året 2021 udvekslede Forbundsrepublikken Tyskland og Kongeriget Danmark ratifikationsdokumenterne til ændringsprotokollen til den tysk-danske dobbeltbeskatningsoverenskomst. Den har dermed virkning fra den 1. januar 2022.

Præambelen er blevet tilpasset og udvidet med tilføjelsen, at aftalen ikke blot har til formål at undgå dobbeltbeskatning, men også at forhindre undladelse af beskatning eller skatteunddragelse.

Andre ændringer vedrører eksempelvis beskatningen af fortjenester på driftsstedet.

De nye regler om beskatning af legater og studiestøtte vil formentlig være af særlig interesse i vores region. Her er der indgået aftale om, at disse betalinger generelt beskattes i det land, der udbetaler dem. Derudover gælder der, at disse betalinger ikke må beskattes i bopælslandet, hvis betalingerne ville være fritaget for beskatning i det land, der udbetaler dem.

Dette vedrører modtagere af dansk SU, der fremover skal betale skat af SU i Danmark, også når de bor i Tyskland. Samtidig må Danmark dog ikke længere beskatte tyske stipendier, hvis de er skattefrie i Tyskland.

Region Sønderjylland - Schleswig | Lyren 1 | 6330 Padborg | Danmark | Tel. +45 74 67 05 01 | region@region.dk
Telefontider/Tidsbestilling: Mandag-torsdag fra kl. 8.00-16.30 og fredag fra kl. 8.00-15.00