OK

Websitet anvender udelukkende nødvendige funktionelle cookies.
Læs mere om websitets cookies her under databeskyttelse

Antallet af grænsependlere er faldet lidt


24.03.2022


Regionskontor & Infocenter har siden 2007 indsamlet grænsependlertal. Grundet skift i dataindsamlingsmetoden anvendes der siden 2016 et andet kildegrundlag.

I Danmark er der gjort brug af databasen jobindsats.dk og på tysk side er der brugt data fra Bundesagentur für Arbeit.

På grund af den fra 2016 anvendte opgørelses- og analysemetode er det ikke muligt at foretage direkte sammenligning med de foregående år.

Bortset fra tyske statsborgere er der i den foreliggende analyse ikke medtaget danske eller øvrige statsborgere, der bor i Tyskland.

Pendlere fra Danmark til Tyskland

I Tyskland var der pr. 30.6.2021 registreret 573 ansatte omfattet af en social sikringsordning med dansk bopæl.

Heraf arbejder alene 408 i Schleswig-Holstein. I Stadt Flensburg udgjorde tallet 136, i Kreis Schleswig-Flensburg 161 og i Kreis Nordfriesland 76.

Tjenestemandsansatte eller personer i et tjenestemandslignende ansættelsesforhold samt selvstændige/freelancere er ikke indeholdt i disse tal.

Pendlere fra Tyskland til Danmark

I Danmark blev der i perioden 01.01.2021-31.12.2021 registreret 12.209 arbejdstagere, som er tyske statsborgere og samtidig ikke bor i Danmark.

Heraf tegner Region Syddanmark sig for 7.325 arbejdstagere, hvor 2.726 var registreret i Aabenraa Kommune, 1.501 i Sønderborg Kommune, 700 i Tønder Kommune og 446 i Haderslev Kommune.

Derudover blev der i 2021 registreret 1.234 tyske virksomheder i Danmark, som udførte tjenesteydelser og involverede 4.472 arbejdstagere.

Det er desværre ikke muligt at sætte tal på den gruppe af danske statsborgere, der bor syd for grænsen og som i et ikke uvæsentligt omfang arbejder i Danmark, hvorfor de ikke er medtaget i opgørelsen. Man kan gå ud fra et væsentligt højere grænsependlertal.

Region Sønderjylland - Schleswig | Lyren 1 | 6330 Padborg | Danmark | Tel. +45 74 67 05 01 | region@region.dk
Telefontider/Tidsbestilling: Mandag-torsdag fra kl. 8.00-16.30 og fredag fra kl. 8.00-15.00