OK

Websitet anvender udelukkende nødvendige funktionelle cookies.
Læs mere om websitets cookies her under databeskyttelse

Ny borgerprojektfond støtter projekter for og med borgerne


19.12.2022


Regionskontor & Infocenter skal fra nytår forvalte en ny stor fond, der støtter borgernære dansk-tyske projekter og møder. Det er Interreg Deutschland-Danmark, der har ønsket at få etableret fonden og overdrager forvaltningsopgaven til Regionskontor & Infocenter. Fonden vil i perioden 2023-2029 kunne bevilge over 28.600.000 DKK til aktiviteter i Interreg-programområdet.

Borgerprojektfonden bygger på de fantastiske erfaringer fra de to Interreg-projekter KursKultur og kultKIT, der de seneste år har støttet talrige mindre dansk-tyske kulturprojekter. Med den store bevilling understreger Interreg Deutschland-Danmark, at projekter for og med børn, unge og voksne er vigtige for udviklingen og sammenhængskraften i grænseregionen. Det er gennem personlige erfaringer med oplevelser og aktiviteter på tværs af grænsen, at værdien af at bo i et grænseområde virkelig folder sig ud.

Regionskontor & Infocenter har mange års erfaring med at forvalte støttemidler til dansk-tyske kulturprojekter, men den nye fond vil ikke kun være rettet mod kultur- og fritidsområdet. Fonden kan støtte projekter på alle de områder, hvor det giver mening at involvere grænseregionens borgere som deltagere eller medskabere. Der kunne fx være tale om et fælles dansk-tysk projekt med fokus på ”ren natur”, så vi bliver bedre til ikke at bruge naturen som skraldespand.

Udover at støtte danske-tyske borgernære projekter med op til max 745.000 DKK pr. projekt, så vil fonden også kunne støtte møder mellem danske og tyske børn og unge eller møder, der fører til nye netværk mellem foreninger eller grupper af borgere.

Rammerne for fondens virke er udviklet i et tillidsfuldt samarbejde med kommunale aktører fra Femern Bælt regionen, Region Sønderjylland-Schleswig og Interregs partnerskab. Da fondsmidlerne skal nå ud til ansøgere fra hele Interreg-programområdet, vil fondens bevillingsudvalg også være bredt sammensat. Bevillingsudvalget vil bestå af repræsentanter fra danske kommuner, fra Region Syddanmark, Region Sjælland og tyske kredse og byer samt mindretallene.

Nærmere oplysninger om fondens støttemuligheder vil i starten af det nye år blive offentliggjort på Interregs hjemmeside www.interreg-de-dk.eu/dk/

Region Sønderjylland - Schleswig | Lyren 1 | 6330 Padborg | Danmark | Tel. +45 74 67 05 01 | region@region.dk
Telefontider/Tidsbestilling: Mandag-torsdag fra kl. 8.00-16.30 og fredag fra kl. 8.00-15.00