OK

Websitet anvender udelukkende nødvendige funktionelle cookies.
Læs mere om websitets cookies her under databeskyttelse

Interview i forbindelse med 25-års jubilæet for Region Sønderjylland-Schleswig


22.12.2022


I forbindelse med 25-års jubilæet for Region Sønderjylland-Schleswig blev 5 eksperter i grænseregionen interviewet. Svarene supplerer publikationen 20 år – 20 syn fra 2017. (Du finder publikationen her )

Her kommer det femte interview med svar Walter Behrens, født 1953, bopæl Handewitt.

Funktion 1997 Amtsvorsteher i Handewitt

Funktion 2022 Formand for Region Sønderjylland-Schleswig

I 1997 blev jeg af Kreis Schleswig-Flensburg udpeget som medlem af det første Regionalråd. Det var en rigtig spændende tid. På dansk side var oprettelsen forbundet med mange følelser, men man kunne også tydeligt mærke, at de, der sad i Regionalrådet, virkelig ønskede at gøre en forskel. I denne indledende fase blev mange ting prøvet af efter devisen "trial and error".

Jeg var medlem indtil 2003. I den periode var jeg bl.a. også formand for Udvalget for ungdom og sport. Møderne blev afholdt forskellige steder, så man kom lidt omkring og oplevede derved også en personlig merværdi. På den måde fik vi et godt kendskab til hinanden. Jeg var bl.a. med til at lancere den dansk-tyske skoleidrætsdag.

Senere blev udvalgene så nedlagt som led i en strukturændring. Det havde jeg aldrig givet min tilslutning til. I 2007 kom så også den danske kommunalreform, der fik vidtrækkende konsekvenser. Region Syddanmark kunne og kan ikke sammenlignes med Land Schleswig-Holstein, som har langt mere omfattende opgaver og kompetencer. Man kan tale om et systembrud, for det kommunale niveau i Danmark er nærmest blevet barberet væk med kommunalreformen, og det har også indvirkning på borgernes medbestemmelsesret.

Spørgsmålet er, hvordan vi kommer videre fremadrettet. Det ville være rigtigt at udrette mere sammen med de fire sønderjyske borgmestre. Som eksempel kan her nævnes diskussionen om Flensborg Fjord. Her kunne jeg godt se en mulighed for at iværksætte initiativer og idéer sammen, også selv om noget at det strengt taget ikke er en opgave, der ligger inden for de tyske Kreises kompetencer. Men det berører os nu engang. Så rækker det ikke bare at henvise til, at man ikke er ansvarlig.

For mig har det altid været interessant at finde ud af, hvordan man tænker på den anden side af grænsen. Her er der virkelig store forskelle i måden at tænke på. For mit vedkommende startede det i Handewitt med en stor grænsefest i anledning af Schengen-aftalen. Her havde vi et samarbejde med Bov på meget lavt plan, hvor man kunne købe billetter til svømmehallen i Bov her hos os i Handewitt. Denne personlige kontakt har nu etableret sig, også via den danske grænselandsbefolknings dagligvareindkøb. Det var og er en normalisering.

For ca. fem år siden satte en trend til renationalisering ind, og man har fjernet sig lidt fra hinanden igen. Men jeg ser det sådan, at bladet delvist vender sig igen, for bl.a. krigen i Ukraine viser, at vi har et værdifællesskab. Og også selv om den ene side beslutter at lukke grænsen gradvist, så kan vores partnerskab godt holde til det. 

Jeg ønsker mig for fremtiden, at kommunerne nord for grænsen finder sammen på en måde, der gør det muligt for dem at repræsentere deres interesser sammen som grænsekommuner.

Region Sønderjylland - Schleswig | Lyren 1 | 6330 Padborg | Danmark | Tel. +45 74 67 05 01 | region@region.dk
Telefontider/Tidsbestilling: Mandag-torsdag fra kl. 8.00-16.30 og fredag fra kl. 8.00-15.00