OK

Websitet anvender udelukkende nødvendige funktionelle cookies.
Læs mere om websitets cookies her under databeskyttelse

Minijobs – beskæftigelse i meget begrænset omfang i Tyskland med bopæl i Danmark


14.06.2023


Aktuelle data fra den tyske ”Minijobzentrale” bekræfter, at 211 personer med bopæl i Danmark har haft en beskæftigelse i meget begrænset omfang (minijob) i Tyskland i 2022. Dette betyder en stigning på omkring 14 % i forhold til året før.

Denne særlige form for beskæftigelse har altid givet anledning til usikkerhed og spørgsmål, fordi den simpelthen ikke er velegnet i grænseoverskridende sammenhæng. Ved dansk bopæl skal der tages hensyn til følgende:

Social sikring

Minijobs kan føre til, at den sociale sikring i Danmark ophører og overgår til Tyskland. Da minijobs i Tyskland har en særstatus i social sikringslovgivningen, idet et minijob ikke fører til obligatorisk sygesikring, kan det betyde, at arbejdstageren skal tegne en frivillig forsikring i den lovpligtige forsikring i Tyskland, dvs. skal betale det fulde bidrag til den sociale sikring af alle indkomster, herunder også af danske indkomster. Dette kunne f.eks. være tilfældet, men ikke udelukkende, for en selvstændig erhvervsdrivende person i Danmark, der er ansat i et minijob i Tyskland.

Skat

Idet Tyskland ikke beskatter indtægterne fra et minijob, har Danmark beskatningsretten. Det skyldes den såkaldte "tilbagefaldsklausul" i den dansk-tyske dobbeltbeskatningsoverenskomst. Dermed kan der konkluderes, at indkomsten altid er skattepligtig i Danmark, inklusive 8 % AM-bidrag. Hvis fradragene i Danmark allerede anvendes på anden vis, tillægges mindst 38 % indkomstskat. På grund af den normalt lave indkomst fra et minijob opstår spørgsmålet om rentabiliteten i denne sammenhæng.

Konklusionen er, at man kun bør udøve et minijob, efter at have fået en individuel vejledning fra Regionskontoret & Infocenteret, eller slet ikke bør udøve et minijob. Nogle gange kan ”midi-jobbet” være en løsning, eller et helt almindeligt job.

Region Sønderjylland - Schleswig | Lyren 1 | 6330 Padborg | Danmark | Tel. +45 74 67 05 01 | region@region.dk
Telefontider/Tidsbestilling: Mandag-torsdag fra kl. 8.00-16.30 og fredag fra kl. 8.00-15.00