OK

Websitet anvender udelukkende nødvendige funktionelle cookies.
Læs mere om websitets cookies her under databeskyttelse

Dansk-tysk lærerkonference


12.10.2023 //

Samarbejde i praksis
Dansk-tysk lærerkonference sætter fokus på elevmøder og deres merværdi


Årets dansk-tyske lærerkonference afholdes torsdag den 16. november 2023 på Folkehjem i Aabenraa. Konferencen er blevet en fast tradition i grænselandet og er et populært mødested for danske tysklærere og tyske dansklærere. Konferencens mål er at inspirere deltagerne til nye måder at gribe deres nabosprogsundervisning an på. Desuden giver konferencen lærerne mulighed for at mødes og drøfte fagemner med kollegaer på tværs af grænsen.Konferencens titel i år er ”Samarbejde i praksis / Partnerschaft in der Praxis”, og der sættes fokus på merværdien af dansk-tyske elevmøder som del af nabosprogsundervisningen. Efter en introduktion til konferencens tema vil der være 4 parallelle workshops, der skal inspirere til emnevalg og måder at integrere dansk-tyske elevmøder i sprogundervisningen. Workshopsne er målrettet de forskellige klassetrin på grundskoleområdet, og så er der en særlig workshop til lærere på ungdomsudddanelserne. Konferencen afsluttes med forslag til klasseture over grænsen og henvisninger til støttemuligheder. De inviterede eksperter inden for natur, erhverv og kultur vil give tips og inspiration til, hvordan man bedst planlægger og gennemfører en skoleudflugt over grænsen.

Link til lærerkonferencens program: https://www.kulturakademi.de/dk/sprachaktivitaet/dansk-tysk-laererkonference-16-11-2023/

Lærerkonferencen henvender sig først og fremmest til danske tysklærere og tyske dansklærere samt lærerstuderende, men lærere fra andre fagområder er også hjertelig velkomne. Det er dog vigtigt, at man som deltager kan begge nabosprog, da oplæggene både vil være på dansk og tysk.

Igen i år er lærerkonferencen arrangeret af Regionskontor & Infocenter, UC Syd, Grenzgenial og Institut für Qualitätsentwicklung an Schulen Schleswig-Holstein. Konferencen gennemføres takket være midler fra Region Sønderjylland-Schleswig og Institut für Qualitätsentwicklung an Schulen Schleswig-Holstein. Sidstnævnte har udnævnt konferencen til at være den årlige fagkonference for de lærere, der underviser i dansk på delstatens tyske skoler.

Lærere nord for grænsen tilmelder sig ved Center for Undervisningsmidler i Haderslev https://www.ucsyd.dk/cfu , vælg ”CFU Kurser og arrangementer” og ”Tysk”.

Lærere fra skoler syd for grænsen tilmelder sig gennem IQSH under formix https://formix.info/DAE DAE0091.

Yderligere informationer om konferencen:

Anne-Mette Olsen, +45 20 58 30 34

Region Sønderjylland - Schleswig | Lyren 1 | 6330 Padborg | Danmark | Tel. +45 74 67 05 01 | region@region.dk
Telefontider/Tidsbestilling: Mandag-torsdag fra kl. 8.00-16.30 og fredag fra kl. 8.00-15.00