OK

Websitet anvender udelukkende nødvendige funktionelle cookies.
Læs mere om websitets cookies her under databeskyttelse

Behovet for rådgivning steget


06.01.2015 // Lukning af Skattecenter Tønder har indvirkning på regionens arbejde


I 2014 benyttede 2.515 rådsøgende sig af den gratis rådgivning, som Regionskontor & Infocenter under Region Sønderjylland-Schleswig tilbyder. Året før lå tallet på 2.253, og der har således kunnet noteres en stigning på knap 12 %. Det stigende antal henvendelser om det danske skattesystem, som Skattecenter Tønder nu ikke længere kan besvare personligt, er en af hovedgrundene til denne stigning. Bestyrelsen for regionen har rettet henvendelse til den ansvarlige minister i håb om afhjælpning.Henvendelserne fordeler sig på 1.393 telefoniske, 441 skriftlige og 681 personlige rådgivninger.Alene til de eksterne træffetider, der tilbydes hver torsdag i måneden i tillæg til rådgivningen i Padborg, uden at man behøver at aftale tid på forhånd, dukkede der 303 borgere op. 

Ligesom det har været tilfældet de foregående år, vedrører henvendelserne primært skatteforskelle, social sikring og arbejdsmarkedsrelaterede emner helt generelt. I 2.086 tilfælde fik borgerne besvaret deres spørgsmål med det samme, 141 henvendelser krævede en nærmere undersøgelse, før der kunne gives svar. Efter den indledende rådgivning blev rådsøgende i 288 tilfælde henvist til partnere i netværket. 

Regionskontorets leder, Peter Hansen, mener, at rådgivningscentret har nået kapacitetsgrænsen med det stigende antal henvendelser, der samtidig er blevet langt mere komplekse. "Det er stadigvæk dejligt at kunne hjælpe borgerne. Det virker motiverende og hjælper os videre, selv om vi mangler ressourcer", udtaler Peter Hansen.

Region Sønderjylland - Schleswig | Lyren 1 | 6330 Padborg | Danmark | Tel. +45 74 67 05 01 | region@region.dk
Telefontider/Tidsbestilling: Mandag-torsdag fra kl. 8.00-16.30 og fredag fra kl. 8.00-15.00