OK

Websitet anvender udelukkende nødvendige funktionelle cookies.
Læs mere om websitets cookies her under databeskyttelse

Let stigende grænsependlertal – Den negative tendens stoppet


09.01.2015


Infocentret, der er rådgivningsorgan for grænsependlere under Regionskontoret i Region Sønderjylland-Schleswig, har konstateret en konstant udvikling i grænsependlertallene i den rundspørge, der blev foretaget blandt samtlige 98 danske kommuner i november/december 2014. Hvor der i 2013 blev registreret 8.507 grænsependlere, så ligger tallet ifølge et kvalificeret skøn på baggrund af undersøgelsen blandt kommunerne nu på ca. 8.684.
De fire grænsenære kommuner Aabenraa, Tønder, Haderslev og Sønderborg ligger her i front. Samlet set har de de højeste grænsependlertal og kan sågar notere en let stigning. De indberettede i alt 6.240 pendlere (netto 3.744), hvilket er næsten uændret sammenlignet med året før. For Region Syddanmarks vedkommende ligger tallet på ca. 8.799 (netto 5.279), og ca. 72 % af alle pendlere med bopæl i Tyskland er beskæftiget her. 

Infocentret antager, at antallet af grænsependlere med bopæl i Danmark og arbejdsplads i Tyskland ligeledes er steget en smule og ligger på ca. 1.300. 

Skøn over grænsependlertal pr. 8.1.2015

Metode og baggrund 

For at få et overblik over antallet af grænsependlere på det dansk-tyske arbejdsmarked, foretog Regionskontor & Infocenter under Region Sønderjylland-Schleswig i november/december 2014 en rundspørge blandt de 98 danske kommuner.

Da alle grænsependlere, som arbejder i Danmark, får udstedt dokumentation for sygesikring af den danske kommune i form af en blanket E 106, blev kommunerne spurgt om dette tal. På nuværende tidspunkt foreligger der svar fra 93 kommuner (svarende til 95 %). Da det ikke kan udelukkes, at kommunerne også har indberettet statsborgere fra andre EU-lande, er der som sikkerhed trukket 20 % fra i skønnet. Det samme gør sig gældende for administrationsfejl og fejl i forbindelse med fremsendelsen, som ligeledes er indregnet med et fradrag på 20 %.

Antallet af pendlere med bopæl i Danmark skønnes at ligge på ca. 1.300 og være i let stigning.

Resultat:

 

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

Grænsependlertal brutto (inkl. alle EU-statsborgere og administrationsfejl):

12.308

12.179

12.005

13.514

15.284

21.439

30.239

19.218

Grænsependlertal netto (bopæl i Tyskland) ca.

7.384

7.307

7.203

8.108

9.170

12.863

18.143

11.530

Grænsependlertal netto (bopæl i Danmark) ca.

1.300

1.200

1.200

1.000

1.000

1.000

1.200

1.200

I alt ca.

8.684

8.507

8.403

9.108

10.170

13.863

19.343

12.730

Region Sønderjylland - Schleswig | Lyren 1 | 6330 Padborg | Danmark | Tel. +45 74 67 05 01 | region@region.dk
Telefontider/Tidsbestilling: Mandag-torsdag fra kl. 8.00-16.30 og fredag fra kl. 8.00-15.00