OK

Websitet anvender udelukkende nødvendige funktionelle cookies.
Læs mere om websitets cookies her under databeskyttelse

2015 var et godt år for det grænseoverskridende samarbejde


16.02.2016 // Lidt turbulens til trods er meget blevet nået, og der er fortsat meget at tage fat på


Her ved udløbet af sin formandsperiode i Region Sønderjylland-Schleswig gør Kreispräsident Ulrich Brüggemeier positiv status. "Der er gjort meget til gavn for borgerne…" udtaler Ulrich Brüggemeier, "…men der er også stadigvæk rigtigt meget at tage fat på, for regionen er dynamisk, og meget bliver i øjeblikket stillet i skyggen af rammebetingelserne…". 

Regionen tiltrak sig for første gang landsdækkende opmærksomhed i 2015 i kraft af den ministererklæring, der blev underskrevet i april, som bl.a. resulterede i støtte til regionens rådgivningsarbejde. Foruden det politiske samarbejde med Femern Bælt-regionen handler det om hele tiden at tilpasse informationstilbuddet på begge sider af grænsen til arbejdstagernes og arbejdsgivernes behov. Det vil der også blive arbejdet på i 2016. 

At det nye Interreg-program Deutschland-Danmark vil tilføre det dansk-tyske samarbejde vigtige impulser, kunne man se allerede i forbindelse med de første projektbevillinger. Med projektet 'KursKultur' blev der nået en milepæl for kulturarbejdet i grænseregionen, hvor der lægges op til aktiviteter og resultater i de kommende fire år, som ikke er set før i dette omfang. Hertil hører også de påbegyndte forhandlinger om en ny kulturaftale gældende fra og med 2017. 

Samarbejdet mellem Region Syddanmark og Land Schleswig-Holstein blev underbygget af en ny arbejdsplan, og Schleswig-Holsteins grænseoverskridende samarbejde med Region Sjælland er også godt undervejs. 

"Region Sønderjylland-Schleswig er rigtigt godt repræsenteret på europæisk plan, og vi har en stærk organisation som netværk i Europæiske Grænseregioners Arbejdsfællesskab (AEBR). I juni afholdt organisationen sit bestyrelsesmøde her hos os i Sønderborg, hvor vi kunne knytte mange kontakter…", forklarer den afgående formand.

Den diskussion om beskæringen af tilskuddene fra Kreis Schleswig-Flensburgs side, som startede i slutningen af 2014, har fyldt meget i både bestyrelsen og forvaltningen. Alle partnere er som led i det arbejde, som et udvalg nedsat til formålet har udført, blevet spurgt om deres forestillinger med hensyn til målsætninger, organisation, finansiering og kommunikation. Resultaterne indgår nu i en indledt strategiproces, som skal være afsluttet inden sommerferien. "Selv om det har trukket et par negative overskrifter, så kan vi slå fast, at alle partnere ønsker og bakker op om det grænseoverskridende samarbejde i Region Sønderjylland-Schleswig. Der er utvivlsomt behov for et par justeringer, og det arbejder vi på", forsikrer Ulrich Brüggemeier. 

Det nye år startede med indførelsen af stikprøvekontroller ved grænsen, som indtil videre heldigvis ikke har haft nogen negativ effekt på det at bo og arbejde i grænselandet.

"Så meget desto mere glædeligt er det, at det også igen går bedre på det grænseoverskridende arbejdsmarked…", tilføjer regionens næstformand, Hans Philip Tietje. Infocentrets rådgivningstal er steget markant, og sidste år blev der indgået en aftale med SKAT om en ugentlig rådgivningsdag på Regionskontoret. "Et supertilbud til grænsependlere fra Tyskland…", udtaler næstformanden.

I 2016 vil regionen arbejde videre på at nedbryde mobilitetsbarrierer og hjælpe berørte. 

Man må nu afvente, hvordan den mulige fjordsejlads mellem Danmark og Tyskland udvikler sig, således som den er stillet i udsigt. På det punkt er der gjort mange forsøg tidligere, men nu ser der ud til at tegne sig en løsning, som Region Sønderjylland-Schleswig er meget interesseret i. 

Begge politikere er meget tilfredse med regionens arbejde, resultaterne og diskussionerne samt Regionskontorets arbejde og forventer et meget arbejdsrigt og spændende nyt år for og med det grænseoverskridende samarbejde i Region Sønderjylland-Schleswig. 

 

Turnusmæssigt stopper Ulrich Brüggemeier som formand til februar. Den nye formand skal vælges på det kommende bestyrelsesmøde, og det er denne gang de danske partnere, der har forslagsretten til, hvem der skal varetage formandskabet.

 

Region Sønderjylland - Schleswig | Lyren 1 | 6330 Padborg | Danmark | Tel. +45 74 67 05 01 | region@region.dk
Telefontider/Tidsbestilling: Mandag-torsdag fra kl. 8.00-16.30 og fredag fra kl. 8.00-15.00