OK

Websitet anvender cookies til at huske dine indstillinger og statistik. Ved at klikke videre på websitet accepterer du websitets brug af cookies.
Læs mere om websitets cookies her under databeskyttelse

Rejserestriktioner på grund af Corona (07.10.2021)

Rejser til Tyskland

Generelt gælder 

Den aktuelle Coronavirus-indrejseforordning af det tyske Bundesgesundheitsministerium, skal fastlægge ens regler for hele Tyskland.

Ved at klikke på linket under denne tekst kommer du ind på hjemmesiden af det tyske Bundesgesundheitsministerium, med den aktuelle Coronavirus-Einreiseverordnung.

https://www.bundesanzeiger.de/pub/publication/UyNX8RTxqfk5Ynq8avy/
content/UyNX8RTxqfk5Ynq8avy/BAnz%20AT%2029.09.2021%20V1.pdf?inline

Fra den 1. august 2021 gælder der en generel dokumentationspligt ved indrejse til Tyskland. Dette betyder, at principielt alle personer fra 12 år skal kunne fremvise et negativt testcertifikat, dokumentation for overstået smitte eller dokumentation for færdigvaccination ved indrejsen i Tyskland. Den generelle dokumentationspligt gælder uanset, hvilket transportmiddel der rejses ind med og uanset om indrejsen sker fra et risikoområde eller ej.

Fra den 1. august 2021 gælder der derudover ændringer i forhold til udpegningen af risikoområder. Risikoområder bliver fremover angivet i to kategorier: Højrisikoområder (tidligere højincidensområder) og virusvariantområder. Den hidtidige kategori ”enkelt” risikoområde udgår.

Idet Robert-Koch-Instituttet (RKI) kategoriserede Danmark som ”enkelt” risikoområde, fjernes hele Danmark fra listen over risikområder fra den 1. august 2021. For personer der indrejser fra Danmark til Tyskland gælder der dermed kun den generelle dokumentationspligt jf. Coronavirus-indrejseforordningen (Coronavirus-Einreiseverordnung des Bundesgesundheitsministeriums).

Krav til dokumentationen
Som dokumentation for, at man ikke er smittet med coronavirus kan der fremvises en negativ antigenhurtigtest, der ved indrejsen ikke må være ældre end 48 timer, eller en negativ PCR-test, der ved indrejsen ikke må være ældre end 72 timer.
Personer, der tidligere har været smittet med covid-19 skal kunne fremvise en positiv covid-19 PCR-test, som er mindst 28 dage og højst 6 måneder gammel på indrejsetidspunktet.
For færdigvaccinerede personer gælder, at vaccinationen skal være gennemført med en vaccine, som er godkendt af Paul-Ehrlich-Institut og at der er gået mindst 14 dage efter den afsluttende vaccinedosis er givet. Som dokumentation skal færdigvaccinerede personer have et vaccinationskort, der er udstedt på den færdigvaccineredes navn.
Dokumentationen accepteres både i fysisk og digital form og på bl.a. tysk og engelsk.

Ved at klikke på linket under denne tekst, kommer du ind på hjemmesiden af Paul-Ehrlich-Institut, med informationer om godkendte vacciner.

https://www.pei.de/impfstoffe/covid-19 

Undtagelser fra dokumentationspligten
Undtagelser fra den generelle dokumentationspligt gælder bl.a. for personer, der i forbindelse med grænsetrafikken indrejser til Tyskland i mindre end 24 timer eller har opholdt sig i Danmark i mindre end 24 timer. Endvidere er grænsependlere, som rejser til Tyskland hhv. Danmark grundet udførelsen af deres arbejde eller deres uddannelse, og som vender hjem til deres bopæl i Danmark eller Tyskland mindst én gang om ugen undtaget. Disse personer skal dermed ikke fremvise dokumentation for negativt testcertifikat, dokumentation for overstået smitte eller dokumentation for færdigvaccination ved indrejsen i Tyskland.

Indrejse fra højrisikoområder og virusvariantområder:
For personer, der indrejser fra et højrisikoområde eller et virusvariantområde til Tyskland gælder der fortsat forpligtelse til den digitale indrejseregistrering, til test- og dokumentationspligten samt karantænepligten jf. Coronavirus-indrejseforordningen (Coronavirus-Einreiseverordnung des Bundesgesundheitsministeriums). I den tyske Coronavirus-Einreiseverordnung er der dog for visse persongrupper angivet undtagelser fra den digitale indrejseregistrering, test- og dokumentationspligten samt karantænepligten. Personer som indrejser fra et højrisikoområde eller et virusvariantområde til Tyskland, bør derfor inden indrejsen undersøge, om en af disse undtagelser er gældende for dem.

 

Rejser fra Danmark til udlandet

Fra den 26.06.2021 følger rejsevejledningerne en ny rejsemodel, efter hvilken landene bliver inddelt i kategorierne grøn, gul, orange og rød. For inddelingen af landene i kategorierne er blandt andet incidensen i de pågældende lande afgørende. Udenrigsministeriet foretager en ugentlig vurdering af landene og i givet fald også en ændring af kategoriseringen af landene.

Tyskland er aktuelt (stand 07.10.2021) i den gule kategori, dvs. at man skal være ekstra forsigtig ved rejser til Tyskland. Schleswig-Holsteiner (stand 07.10.2021) i den grønne kategori, dvs. at man ved rejser til Schleswig-Holstein skal være opmærksomme.

Ved at klikke på linket under denne tekst kommer du ind på udenrigsministeriets hjemmeside, med rejsevejledningen for Tyskland.

https://um.dk/da/rejse-og-ophold/rejse-til-udlandet/rejsevejledninger/tyskland/

I den følgende tabel kan du se hvad de enkelte farver står for og hvilke grundlæggende forpligtelser der gælder.

 

Kategoriseringen af landene i grøn, gul, orange og rød vil fremover også have en betydning for de gældende indrejserestriktioner og i givet fald også for test- og isolationspligten efter indrejsen i Danmark.

Se mere om rejserestriktionerne ved at klikke på linket under denne tekst. Du kommer ind på Udenrigsministeriets hjemmeside med informationer om restriktionerne ved rejser ud af Danmark.

https://um.dk/da/rejse-og-ophold/rejse-til-udlandet/rejsevejledninger/

Tjenesterejser til udlandet betragtes som nødvendige rejser og kan grundlæggende også foretages til lande, for hvilke Udenrigsministeriet ellers fraråder alle ikke-nødvendige rejser. Her skal man dog være opmærksom på de enkelte landes test- og isolationspligter samt reglerne ved indrejsen i Danmark. regler ift. test- og isolationspligten efter indrejsen i Danmark, der skal tages i betragtning.

Se mere om rejsevejledningerne ift. erhvervsrejser til udlandet, ved at klikke på linket under denne tekst. Du kommer direkte ind på Udenrigsministeriets hjemmeside med informationer om rejserestriktioner ifm. erhvervsrejser.

https://um.dk/da/rejse-og-ophold/rejse-til-udlandet/rejseraad-til-erhvervsrejser/

 

Rejser til Danmark

Generelt gælder

For indrejser til Danmark kræves der generelt en negativ Covid-19 test og et anerkendelsesværdigt formål. Et negativt testresultat for en antigenhurtigtest må ikke være ældre end 48 timer ved indrejsen til Danmark. Et negativt testresultat for en PCR-Test, må ikke være ældre end 72 timer ved indrejsen til Danmark. Færdigvaccinerede og tidligere smittede kan forelægge en tilsvarende dokumentation. Kravet om et anerkendelsesværdigt indrejseformål gælder ikke for grønne gule EU- og Schengenlande.

Færdigvaccinerede personer med bopæl i et EU- eller Schengenland, Andorra, San Marino, Monaco, Vatikanstat, et OECD-land eller et land der ved indrejsetidspunktet er kategoriseret som gult land, er undtaget fra pligten til at fremvise en negativ Covid-19-test. Hvis disse personer dog indrejser fra et rødt land, gælder pligten til at fremvise en negativ PCR-test ved indrejsen til Danmark, som ikke må være ældre end 72 timer, fortsat. For færdigvaccinerede personer gælder derudover, at vaccinationen skal være foretaget i et EU- eller Schengenland, Andorra, San Marino, Monaco, Vatikanstat, et OECD-land eller et land der ved indrejsetidspunktet er kategoriseret som gult land, at vaccinen skal være godkendt af EMA (Europæisk Lægemiddelagentur), at vaccinationsforløbet blev afsluttet mindst 14 dage inden indrejsen og højst 12 måneder før indrejsen. Derudover skal færdigvaccinerede personer ved indrejsen til Danmark kunne fremvise dokumentation for vaccinationen, som indeholder, navn, fødselsdato, sygdommen, der er vaccineret imod, vaccinens navn, vaccinationsstatus og effektueringsdato, altså tidspunktet hvor første hhv. anden vaccination blev gennemført, f.eks. ved at forelægge EU´s digitale covidcertifikat. Denne undtagelsesregel kan også være gældende for grænsependlere og ugependlere.

Børn under 16 år er ikke underlagt Testkravet ved indrejsen til Danmark samt isolationspligten efter indrejsen.

Børn fra og med 16 år, til og med 17 år, der indrejser til Danmark sammen med deres forældre, som er færdigvaccineret, er ikke underlagt isolationspligten efter indrejsen i Danmark. Disse børn er dog stadig underlagt testkravet ved indrejsen.

Ved at klikke på linket under denne tekst kommer du ind på de danske myndigheders hjemmeside, med oplysninger for udenlandske rejsende.

https://coronasmitte.dk/raad-og-regler/emner/rejser-til-eller-via-danmark/for-udlaendinge-med-fast-bopael-i-udlandet

Personer med bopæl i udlandet, som allerede har overstået en Covid-19 infektion, er ikke omfattet af den almene pligt til at fremvise en negativ Covid-19-test ved indrejsen i Danmark. Disse personer skal dog kunne fremvise en positiv PCR-test, som ved indrejsen skal være mindst 14 dage og højst 12 måneder gammel. Denne undtagelsesregel kan også være gældende for grænsependlere og ugependlere.

Danske statsborgere samt personer med bopæl i Danmark er ikke omfattet af testkravet ved indrejsen og kan altid indrejse til Danmark.

Ved at klikke på linket under denne tekst kommer du ind på de danske myndigheders hjemmeside, med informationer om reglerne ved indrejse til Danmark for danske statsborgere.

https://coronasmitte.dk/raad-og-regler/emner/rejser-til-eller-via-danmark/for-danske-statsborgere-og-udlaendinge-med-bopael-i-danmark

For yderligere oplysninger om test- og isolationspligten efter indrejse i Danmark, klik venligst på linket under denne tekst. Du kommer direkte ind på vores hjemmeside, med informationer om test- og isolationspligten i Danmark.

https://pendlerinfo.org/pendlerinfo/dk/Aktuelt/Karantaeneforanstaltninger_20_11.php

Transit gennem Danmark er grundlæggende tilladt. Der skal dog forelægges en negativ PCR-test ved indrejsen i Danmark, som ikke må være ældre end 72 timer eller en negativ antigenhurtigtest som ikke må være ældre end 48 timer. Alternativt kan der også forelægges dokumentation for færdigvaccinerede eller tidligere smittede. Hvis bopælslandet man kommer fra, er et orange eller rødt land i henhold til Udenrigsministeriets rejsevejledning, gælder der desuden, at der skal foreligge et anerkendelsesværdigt formål. Der gælder særlige regler for hvad der betragtes som anerkendelsesværdigt formål ved røde lande. Ved lande som er i den røde kategori, bortfalder kravet om en negativ PCR-test ikke for vaccinerede. Personer der har bopæl i Tyskland og som vil rejse via Danmark, skal ikke have et anerkendelsesværdigt formål, da Tyskland siden den 28.08.2021 er kategoriseret som gult land. Personer der har bopæl i Schleswig-Holstein er ligeledes undtaget fra kravet om et anerkendelsesværdigt formål, da Schleswig-Holstein (stand: 07.10.2021) er kategoriseret som grøn region.

 

Ved at klikke på linket under denne tekst kommer du direkte ind på de danske myndigheders hjemmeside med oplysninger om rejser via Danmark.

https://coronasmitte.dk/raad-og-regler/emner/rejser-til-eller-via-danmark

For indrejsende, som rejser til Danmark med fly, kan der gælde særlige regler. Disse kan gælde for både udenlandske og danske statsborgere. Informer dig venligst inden en flyrejse til Danmark, hvilke regler der er gældende for dig.

Ved at klikke linket under denne tekst, kommer du ind på de danske myndigheders hjemmeside, med informationer om indrejsen til Danmark med fly.

https://coronasmitte.dk/raad-og-regler/emner/rejser-til-eller-via-danmark

 

Rejser til Danmark for personer med bopæl i Tyskland (her også grænsependlere)

Da Tyskland siden den 28.08.2021 er kategoriseret som gult land, bortfalder pligten til at dokumentere et anerkendelsesværdigt formål ved indrejsen. For rejsende fra Schleswig-Holstein bortfalder kravet om et anerkendelsesværdigt formål ligeledes, da Schleswig-Holstein (stand 07.10.2021) er kategoriseret som grøn region. Dette gælder dermed også for grænsependlere og ugependlere med bopæl i Tyskland hhv. Schleswig-Holstein. Personer uden dansk statsborgerskab, der indrejser fra Tyskland (her ikke Schleswig-Holstein), skal dog kunne fremvise dokumentation for en negativ PCR-test, som ikke er ældre end 72 timer eller en negativ antigenhurtigtest, som ikke må være ældre end 48 timer ved indrejsen til Danmark. Vaccinerede og tidligere smittede kan forelægge tilsvarende dokumentation.

Siden den 28.08.2021 gælder for indrejsende fra Tyskland (her ikke Schleswig-Holstein) grundlæggende et krav om Covid-19-test efter indrejsen i Danmark, da Tyskland er kategoriseret som gult land. Senest 24 timer efter indrejsen i Danmark, skal indrejsende fra Tyskland (her ikke Schleswig-Holstein foretage en Covid-19-test. Både en PCR-test og en antigenhurtigtest kan bruges. Vaccinerede og tidligere smittede personer er undtaget fra forpligtelsen, samt yderligere persongrupper. Ved ophold under 24 timer i Danmark, gælder kravet om test efter indrejsen i Danmark ligeledes ikke. Det bør undersøges inden indrejsen i Danmark om en af undtagelserne fra testkravet gælder for dig.

Personer der indrejser i Danmark fra Schleswig-Holstein, er ikke underlagt testkravet efter indrejsen i Danmark, da Schleswig-Holstein (stand 07.10.2021) er kategoriseret som grøn region.

Personer uden dansk statsborgerskab, der indrejser fra grænselandet (her Schleswig-Holstein), skal kunne fremvise dokumentation for en negativ Covid-19-test, som ikke er ældre end 72 timer ved indrejsen til Danmark. Både resultater fra PCR-test og kviktest kan bruges til indrejsen. Vaccinerede og tidligere smittede kan forelægge tilsvarende dokumentation.

Danske statsborgere med bopæl i Tyskland er ikke omfattet af testkravet ved indrejsen i Danmark og kan indrejse til enhver tid. Dette gælder dermed også for danske statsborgere med bopæl i Schleswig-Holstein.

For yderligere oplysninger om indrejserestriktionerne, klik venligst på linket under denne tekst. Du kommer direkte ind på de danske myndigheders hjemmeside, med informationer om indrejserestriktionerne ved rejser til Danmark.

https://coronasmitte.dk/raad-og-regler/emner/rejser-til-eller-via-danmark/for-udlaendinge-med-fast-bopael-i-udlandet

For yderligere oplysninger om indrejserestriktionerne for personer med bopæl i grænselandet, klik venligst på linket under denne tekst. Du kommer direkte ind på de danske myndigheders hjemmeside, med informationer om indrejserestriktioner til personer med bopæl i grænselandet.

https://coronasmitte.dk/raad-og-regler/emner/rejser-til-eller-via-danmark/for-udlaendinge-med-fast-bopael-i-graenselandet

Vær venligst opmærksom på, at der for tilrejsende arbejdskraft med bopæl i Tyskland hhv. grænselandet, kan opstå en testpligt efter indrejsen i Danmark.

For yderligere oplysninger om test- og isolationspligten efter indrejse i Danmark og om testpligten for tilrejsende arbejdskraft, klik venligst på linket under denne tekst. Du kommer direkte ind på vores hjemmeside, med informationer om den aktuelle test- og isolationspligt i Danmark.

https://pendlerinfo.org/pendlerinfo/dk/Aktuelt/Karantaeneforanstaltninger_20_11.php 

 

Oversigtstabeller over indrejserestriktioner, test- og isolationsforpligtelser online

Indrejsesituationer og tabel - personer med bopæl i Danmark - DA

Indrejsesituationer og tabel - personer med bopæl i Schleswig-Holstein - DA

Vores partnere
Region Sønderjylland - Schleswig | Lyren 1 | DK-6330 Padborg | Tel. +45 74 67 05 01 | region@region.dk | sikkerpost.region@region.dk
Telefontider/Tidsbestilling: Mandag-torsdag fra kl. 8.00-16.30 og fredag fra kl. 8.00-15.00 DatabeskyttelseKolofonStart