OK

Websitet anvender cookies til at huske dine indstillinger og statistik. Ved at klikke videre på websitet accepterer du websitets brug af cookies.
Læs mere om websitets cookies her under databeskyttelse

Karantæneforanstaltninger for ind- og hjemrejsende (25.01.2021)

Til Schleswig-Holstein

Generelt gælder:

Personer, der indrejser til Schleswig-Holstein fra udlandet til lands, til søs eller til luft og som inden for de senest 14 dage før indrejsen, har opholdt sig i et område, som ved indrejsen gælder som risikoområde iht. §2 nummer 17 af den tyske infektionsbeskyttelseslov (Infektionsschutzgesetz), er forpligtet til at begive sig i karantæne i 14 dage, direkte efter indrejsen til Schleswig-Holstein. I karantænetiden er disse personer underlagt de ansvarlige kommunale sundhedsmyndigheders observation.

Der er dog nogle undtagelser fra karantæneforpligtelsen.

Yderligere oplysninger om karantæneforanstaltningerne af Land Schleswig-Holstein kan findes ved at klikke på linket under denne tekst. Du kommer direkte ind på hjemmesiden af Land Schleswig-Holstein, med de aktuelle karantæneregler.

https://www.schleswig-holstein.de/DE/Schwerpunkte/Coronavirus/Erlasse/210124_Lesefassung_Quarantaene-VO.html

 

For arbejdstagere/ grænsependlere:

Iht. karantæneforordningen af Land Schleswig-Holstein, er pendlere med bopæl i Schleswig-Holstein, som tvingende nødvendig og uopsættelig skal indrejse til et risikoområde for udførelsen af deres arbejde og som opholder sig op til 5 dage i risikoområdet, samt grænsependlere der har bopæl i et risikoområde, som tvingende nødvendig og uopsættelig skal indrejse til Schleswig-Holstein og som opholder sig op til 5 dage i Schleswig-Holstein, undtaget fra karantæneforpligtelsen. Den tvingende nødvendighed samt overholdelsen af hensigtsmæssige beskyttelses- og hygiejnekoncepter skal attesteres af arbejdsgiveren.

Karantæneforanstaltningerne for ind-og hjemrejsende fra udlandet, som blev indført den 25.01.2021 af Land Schleswig-Holstein, gælder dermed ikke for grænsependlere der hver dag pendler til og fra arbejde over den dansk-tyske grænse, hvis disse personer har overholdt deres test- og dokumentationspligt og ikke udviser relevante symptomer der tyder på en Covid-19 infektion.

De såkaldte ugependlere, som har bopæl i Schleswig-Holstein og som opholder sig i Danmark i op til 5 dage, for at udføre deres arbejde samt ugependlere med bopæl i Danmark, som opholder sig op til 5 dage i Schleswig-Holstein for at udføre deres arbejde, er ligeledes undtaget fra karantæneforpligtelsen.

For arbejdstagere fra andre forbundslande i Tyskland, kan der gælde andre regler i henhold til karantæne, da karantæneforanstaltningerne bliver fastlagt af de enkelte forbundslande.

Nærmere informationer om karantænereglerne af Land Schleswig-Holstein og undtagelserne fra denne forpligtelse kan findes ved at klikke på de linket under denne tekst. Man kommer direkte ind på hjemmesiden af Land Schleswig-Holstein, hvor de aktuelle karantæneregler og undtagelser fra karantænepligten er fastholdt.

https://www.schleswig-holstein.de/DE/Schwerpunkte/Coronavirus/Erlasse/210124_Lesefassung_Quarantaene-VO.html

For yderligere informationer om test- og dokumentationspligten, kan du klikke på linket under denne tekst. Du kommer direkte ind på vores artikel om rejserestriktionerne på grund af Covid-19 på vores hjemmeside.

https://pendlerinfo.org/pendlerinfo/de/Aktuelles/Einreisebeschraenkungen.php

Informationer om karantænereglerne af de enkelte forbundslande kan findes ved at klikke på linket under denne tekst. Du kommer direkte ind på hjemmesiden af den tyske regering, med en oversigt over de enkelte forbundslandes karantæneforanstaltninger.

https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus/corona-bundeslaender-1745198

 

Til Danmark

Generelt gælder:

For indrejsende til Danmark gælder en opfordring til at gå i selvisolation i 10 dage efter indrejsen samt opfordringen til at foretage en kviktest direkte ved ankomsten til Danmark, hvis der ikke allerede blev foretaget en test for indrejsen. Selvisolationen kan afbrydes ved en negativ PCR-test, der tidligst bliver foretaget på 4. dag efter indrejsen til Danmark.

Regler og undtagelser på dansk kan findes ved at klikke på linket under denne tekst. Du kommer direkte ind på de danske myndigheders hjemmeside med reglerne for indrejsen til Danmark.

https://coronasmitte.dk/raad-og-regler/emner/rejser-til-eller-via-danmark

 

For arbejdstagere/grænsependlere:

Grænsependlere der har bopæl i Danmark og arbejdssted i Schleswig-Holstein, er ikke omfattet af de danske myndigheders opfordring til at gå i selvisolation i 10 dage eller til at foretage en test for COVID-19, ved ind- hhv. hjemrejsen til Danmark.

Yderligere informationer kan findes ved at klikke på linket under denne tekst. Du kommer direkte ind på de danske myndigheders hjemmeside med aktuelle regler for rejser ud af Danmark.

https://coronasmitte.dk/raad-og-regler/emner/rejser-til-udlandet

Vores partnere
Region Sønderjylland - Schleswig | Lyren 1 | DK-6330 Padborg | Tel. +45 74 67 05 01 | region@region.dk | sikkerpost.region@region.dk
Telefontider/Tidsbestilling: Mandag-torsdag fra kl. 8.00-16.30 og fredag fra kl. 8.00-15.00 DatabeskyttelseKolofonStart