OK

Websitet anvender cookies til at huske dine indstillinger og statistik. Ved at klikke videre på websitet accepterer du websitets brug af cookies.
Læs mere om websitets cookies her under databeskyttelse

Musiklivet

Musikforeninger og –selskaber syd for grænsen

Den største og vigtigste musikforening i Schleswig-Holstein er Landesmusikrat Schleswig-Holstein e.V. med sæde i Kiel. Den er paraplyorganisation for alle musikforbund, musikorganisationer og musikinstitutioner i Schleswig-Holstein. Den har tilknyttet ca. 50 foreninger med ca. 150.000 medlemmer.

Landesmusikrat har som formål at fremme samarbejdet mellem de forskellige områder inden for musiklivet og bidrage til deres videreudvikling. Det gør den især i form af arrangementer, der omfatter hele delstaten, som konkurrencer, kurser og koncerter og fremme af unge musikere. Derudover rådgiver organisationen statslige, kommunale og andre offentlige institutioner og organer omkring musikpleje. Den tilskynder desuden til samarbejde mellem medlemsorganisationer og med foreninger fra andre delstater og lande, navnlig i østersøområdet.

Landesmusikrat står bag og har taget initiativ til vigtige institutioner og projekter, der præger det Schleswig-Holsteinske musikliv, bl.a. ungdomsensemblerne LandesJugendOrchester (ungdomsorkester), LandesJugendChor (ungdomskor), LandesJugendJazzOrchester (ungdomsjazzorkester), konkurrencen "Unge musicerer", korkonkurrencen LandesChorWettbewerb, også kaldet "CHORALLE", konkurrencen "Jazz it Up!" og orkesterkonkurrencen "Orchestrale". 

De kurser, som Landesmusikrat udbyder, er alsidige og meget kendte, f.eks. Dansk-Tysk Messingblæserakademi, der finder sted hver sommer, feriekurset for musik, jazzkurset "SommerJazz", Sønderjyllands Musikstævne, Nordland Kammermusikkurs, "BULFF" (forum for bands og sangskrivere) og Bandfactory Schleswig-Holstein. 
I de senere år har Landesmusikrat også beskæftiget sig med emnet "Musik og skole" og startet forummet "Musik og uddannelse".

Musikerverband Schleswig-Holstein e.V. (MVSH) er en anden musikforening i Schleswig-Holstein. Den blev stiftet i 1962 og har hjemsted i Bad Bramstedt. MVSH er paraplyorganisation for mere end 150 musikforeninger med mere end 200 ensembler og er dermed den største instrumentalmusikforening i Schleswig-Holstein. Den har mere end 10.000 medlemmer. MVSH er en sammenslutning af harmoniorkestre, musikkorps, fanfarekorps og blæserensembler. Den tilbyder instrumentkurser, efteruddannelse, weekendarrangementer, musikfester, musikkonkurrencer og meget mere. 
 
En anden stor organisation er sangerforbundet Sängerbund Schleswig-Holstein e.V. (www.ssh-saengerbund.de), en korsammenslutning bestående af ca. 450 kor med godt 15.000 aktive sangere i meget forskellige formationer. Forbundet har kontor i Neuendorf ved Elmshorn, og medlemmerne er børnekor, ungdomskor, skolekor, kvindekor, mandskor, blandede kor, kirkekor, gospelkor, jazzkor, popkor og shantykor. Musikrepertoiret dækker alt fra folkeviser over folklore, verdslige og gejstlige korværker til operaer, operetter, musicals, jazz og pop.

Derudover findes der en lang række større og mindre musikforeninger, sammenslutninger og organisationer i Schleswig-Holstein. 

Musikforeninger og –selskaber nord for grænsen

I Sønderjylland spiller det frivillige og foreningsorganiserede engagement en stor rolle, også på musikområdet. I Sønderjylland er der 5 foreninger for klassisk musik.

Aabenraa Kunst- og Musikforening er, som det fremgår, en sammensmeltning af to foreninger. Med sine 260 medlemmer er Aabenraa Kunst- og Musikforening én af de største af sin art i landsdelen. 
Aabenraa Kunst- og Musikforening forestår som regel 3 kammerkoncerter og 1 kirkekoncert om året. 
Bortset fra kirkekoncerten, der som regel arrangeres i samarbejde med Skt. Nicolai Kirke, har foreningen ikke et fast sted til sine koncerter, men benytter bl.a. de lokale gymnasiers aulaer.
Desuden arrangeres også ture til operaopførelser bl.a. i de større, tyske byer.

Sønderborg Musikforening afholder ca. 6 koncerter årligt i Riddersalen på Sønderborg Slot. 
Sønderborg Musikforening har etableret et samarbejde med Verein der Musikfreunde i Flensburg med henblik på gensidig orientering om sæsonoversigter, fælles entrépolitik samt en bestræbelse på at koordinere aftaler kunstneres optræden i henholdvis Sønderborg og Flensburg.
Endelig har de to foreninger i samarbejde med mindretallene henholdsvis nord og syd for grænsen stiftet den såkaldte ”Tysk-Dansk Forening af Musikvenner af 1998”, som bl.a. arrangerer en årligt musikrejse.

Haderslev Musikforening afholder 7 – 8 koncerter årligt. Koncerterne i foreningens varierede program foregår som regel i Haderslev Seminariums festsal.

Midtlandets Musik- og Teaterforening afholder årligt 4 – 5 koncerter, som alle foregår i Musik- og Teaterhuset i Toftlund.

Tønderegnens Musikforening afholder 4-5 koncerter om året. Hovedparten af koncerterne foregår i Pumpehuset, hvor også foreningens nyanskaffede flygel er placeret. De øvrige koncerter foregår i Kristkirken eller på Sønderjyllands Kunstmuseum i Tønder.

"Sangen farver hverdagen, giver næring til krop og sjæl og forbinder mennesker", sådan lyder mottoet for musikforeningen Nordschleswigsche Musikvereinigung, der for tiden har ca. 140 medlemmer. Nordschleswigsche Musikvereinigung er den vigtigste musikforening i den dansk-tyske grænseregion. Det er en snart hundredårig sammenslutning af tre kor fra Aabenraa, Tønder og Haderslev med det formål at kunne opføre store korværker. Året igennem mødes Aabenraa-koret om mandagen, Haderslev-koret om onsdagen og Tønder-koret om torsdagen til intensive prøver under ledelse af korlederen og dirigenten Peter von der Osten. En gang om måneden samles de tre kor til en fælles prøve i Aabenraa. På grund af sine succesfulde koncerter bliver musikforeningen ofte betegnet som "det tyske mindretals kulturelle flagskib", for især i grænseområder er sangen et kulturforbindende element og bindeled mellem mennesker.

Schleswig-Holsteinisches Sinfonieorchester

Schleswig-Holsteinisches Sinfonieorchester er en del af Schleswig-Holsteinisches Landestheater und Sinfonieorchester, der har hjemme i Flensburg.

Schleswig-Holsteinisches Sinfonieorchester spiller hver sæson en række symfoniske koncerter. Som regel gives der koncerter i Flensburg, Schleswig og Rendsburg, men lejlighedsvis også andre steder, såsom Niebüll, Leck, Husum, Friedrichstadt, St. Peter-Ording, Heide, Meldorf, Neumünster og Itzehoe. ”Landesttheaters” program består af fem områder: musikteater, ballet, skuespil, koncerter og dukketeater.

Schleswig-Holsteinisches Sinfonieorchester tilbyder symfonikoncerter, kammerkoncerter med solister af orkestret, sommerkoncerter, børn-og ungdomskoncerter, såvel som mesterkoncerter i samarbejde med ”Verein der Musikfreunde e.V. Flensburg”. Desuden spiller orkestret for lokale musikteater og der bliver også opført koncerter sammen med Sønderjyllands symfoniorkester.

Der samarbejdes desuden med Filharmonisk Kor, Sønderborg, Flensburger Bach-Chor, Opernchor des Landestheaters og Symphonischer Chor Hamburg.

Orkestret består af mere end 60 fastansæt musikere.

Schleswig-Holsteinisches Sinfonieorchester er grundlagt i 1974, men kan føre sin historie helt tilbage til 1920. Byen Flensburg dannede dengang “Flensburger Städtisches Orchester” af 40 militærmusikere. Orkestret spillede store romantiske værker som f.eks. Wagner, Liszt, Strauss og Berlioz og desuden også folkekoncerter (valse, marcher, operettemelodier) og kammerkoncerter. Lidt efter lidt spillede orkestret også i andre byer i norden af Schleswig-Holstein og overtog yderligere musikken i ”Stadttheater”.

I 1923 tiltrådte musikdirektør Klaus Barth, der fornyede orkestrets program med syv årlige ”folkeoplysende” koncerter (“Volksbildungskonzerte”), hvor dirigenten forklarede værkerne for publikum. I 1933 blev Barth dog afsat af nazisterne p.g.a. hans engagement i moderne “entartede” musik.

Lidt før Anden Verdenskrig blev ”das Städtische Orchester Flensburg” omdøbt i ”Grenzlandorchester”.

Efter Anden Verdenskrig oprettede den britiske militærregering et kommune-orkester: “Flensburg Municipal Orchestra”, der dog i 1950 blev nedlagt af økonomiske grunde. En forening overtog orkestret under navnet “Nordmark-Sinfonie-Orchester” og de næste 23 år blev det ledet af Heinrich Steiner. Orkesteret gav koncerter også i København og Malmø, og det var Steiner, der tog initiativet til fælleskoncerterne med Sønderjyllands Symfoniorkester, som blev til sæsons højdepunkt og har stadigvæk tradition i dag. I denne tid virkede orkestret også som kurorkester i Westerland på Sylt.

I 1974 fusionerede det overvejende kommunalt finansierede Nordmark-Sinfonie-Orkester med teatrene i Flensburg, Rendsburg og Schleswig og dannede Schleswig-Holsteinische Landestheater und Sinfonieorchester GmbH med sæde i Flensburg. Ledelsen, forvaltningen og en del af skuespil er bosæt i Schleswig.

Siden august 2007 er dirigenten Mihkel Kütson den nye gerneralmusikdirektør af ”Schleswig-Holsteinische Sinfonieorchester” og af teatret. Han blev født i Tallin (Estland) i 1971 og arbejdede til sidst ved operahus i Hamburg. Han har udviklet et koncertprogram i hvilket han kombinerer kendte værker med mindre så kendte værker. I musikteateret er han den musikalske leder af iscenesættelser af Alban Bergs ”Wozzeck”, Jacues Offenbachs ”Hoffmanns Erzählungen” og Mozarts ”Don Giovanni”.

Sønderjyllands Symfoniorkester

Sønderjyllands Symfoniorkester er et turnerende landsdelsorkester. På hjemmesiden www.sdjsymfoni.dk kan man læse om orkestrets arrangementer og bestille billetter. Billetter kan bl.a. bestilles over www.ticketmaster.dk . Arrangementerne fremgår også af kulturguiden www.kultunaut.dk

Sønderjyllands Symfoniorkester blev oprettet i 1963 og giver koncerter i hele Syd- og Sønderjylland samt Sydslesvig. Dets opgave er ifølge i lov om musik at medvirke til fremme af musiklivet i landsdelen. Nord for grænsen afholder orkestret almindeligvis koncerter på Idrætshøjskolen i Sønderborg, Sønderjyllandshallen i Aabenraa, Harmonien i Haderslev samt Tønderhallerne i Tønder. Syd for grænsen afholder det bl.a. koncerter i Deutsches Haus og Idrætshallen i Flensburg.

Orkestret har 66 fastansatte musikere, som afholder omkring 160 arrangementer om året, og dets arbejde omfatter symfonikoncerter, kirke-, skole-, gymnasie-, plejehjems- og familiekoncerter, pladeindspilninger samt koncerter med lokale amatørkor.

Det afholdes årligt fælleskoncerter med Schleswig-Holsteinisches Sinfonieorchester. Det drejer sig om store værker, der kræver et orkester af en større besætning, end de hver for sig råder over. Orkestrene kan sammen spille f.eks. nogle af de store senromantiske værker, som de ellers ikke ville få lejlighed til. De senere år har fælleskoncerterne budt på bl.a. værker af Anton Webern, Richard Strauss, Bruckner, Mahler, Vaughan Williams, Berlioz, Stravinskij og Liszt.

Sønderjyllands Symfoniorkester er kendt for sine skolekoncerter, som hvert år involverer samtlige elever på fjerde klassetrin i hele Syd- og Sønderjylland.

Sønderjyllands Symfoniorkester afholder også koncerter med gymnasiekor fra hele regionen. Det spiller endvidere til Den Jyske Operas forestillinger rundt om i landsdelen. Orkestret har turneret i Schweiz, Frankrig, Tyskland og på Færøerne.

Orkestrets musikere har deres eget lille ensemble ProMusica, der viser hvad de kan inden for kammermusikken. Det afholder årligt 4-5 gratis koncerter i Musikhuset i Sønderborg. 

Symfoniorkestret indspiller Cd’er, bl.a. for selskaberne Danacord og dacapo. På Dacapo har orkestret nyligt udgivet en cd med Prokofievs fem klaverkoncerter, som har høstet roser i en enig international musikpresse. 

Sønderjyllands Symfoniorkester har rødder tilbage til 1936, hvor organist Haakon Elmer overtog ledelsen af et eksisterende strygeorkester. Det blev 1941 omdannet til Sønderborg Symfoniske Orkester, som 1963 blev landsdelsorkester. Fra 1965 - 1980 var Carl von Garaguly chefdirigent og orkesterets kunstneriske leder.

I 2007 fik Sønderjyllands Symfoniorkester et nyt spillested i den nye koncertsal i Alsion på havnen i Sønderborg. Såvel arkitektonisk som akustisk kommer den ny koncertsal på internationalt niveau. Salen er designet specielt til symfonisk musik og får 1000 siddepladser. Desuden får orkestret bedre faciliteter til øvelokaler og kontorer m.m.

Musikskoler syd for grænsen

I Tyskland og Slesvig-Holsten udbyder en lang række forskellige uddannelsessteder musikuddannelser. Der findes statslige uddannelsesinstitutioner og uddannelsessteder, der drives af foreninger, forbund, organisationer som kirker samt på privat basis. Det er nærmest umuligt at foretage en konkret inddeling af tilbuddene og af uddannelsesmulighederne, da der ikke foreligger klare definitioner på området, og grænserne mellem almendannende uddannelse, erhvervsforberedende uddannelse og egentlig erhvervsuddannelse er flydende.

Ud over de almendannende skolers tilbud har også folkehøjskoler og private musikskoler et alsidigt udbud af musikkurser og -arrangementer på programmet som alle kan benytte.

Musikskoler, der er medlem af VdM(sammenslutning af tyske musikskoler) har ligeledes et bredt og meget kvalificeret kursustilbud. I Slesvig-Holsten har denne organisation sæde i Rendsborg.  Disse musikskoler har til dels specialer, der kan vælges individuelt såsom f.eks. specialiserede skoler for jazz, rock og pop, for soloinstrumenter eller for instrumentgrupper. På VdM SH's hjemmeside kan man også søge efter skoler i regionen. Desuden tilbyder VdM studieforberedende uddannelser samt musik- og feriekurser for børn, unge og voksne. Den har også efteruddannelseskurser for musiklærere og på dens hjemmeside finder man også et jobmarked for musikere.

www.musikschulen-sh.de/  (VdM SH)

I Flensburg, Schleswig og Husum findes der musikskoler som har et omfattende tilbud. I Flensburg findes der for eksempel instrumentundervisning i alle almindelige musikinstrumenter på hold- eller enkelundervisning, sangundervisning, balletundervisning, musikteori samt orkestre og bands.

Musikskoler nord for grænsen

Musikskolerne tilbyder undervisning til børn og unge fra 6-årsalderen og opefter.
Soloundervisningen er musikskolernes grundlæggende tilbud, som suppleres med sammenspil. Dertil kommer en lang række andre tilbud, som bl.a. arrangeres i et samarbejde mellem de enkelte kommuners musikskoler.
Undervisningen varetages af konservatorieuddannede musikere og pædagoger og andre med tilsvarende kvalifikationer.

Organisation
Musikskolerne er et tilbud til alle unge. Undervisningen foregår på lokale skoler for de yngste elever, mens musikhusene danner rammerne om undervisningen for øvrige elever, ligesom sammenspil og koncerter typisk vil foregå her.
Skønsmæssigt er der 5000 elever i musikskolerne i Abenraa Kommune, Haderslev Kommune, Sønderborg Kommune og Tønder Kommune, som også er organiseret i De Samvirkende Sønderjyske Musikskoler (SSM). SSM forestår blandt andet arbejdet med at arrangere supplerende undervisningstilbud som f.eks. stævner, temadage og koncerter.

Økonomi
Udgifterne til musikskoledrift dækkes af kommunalt tilskud (55%), et statsligt tilskud (15%) samt elevbetaling (30%). Enkelte musikskoler modtager også tilskud fra fonde, støtteforening og det lokale erhvervsliv.

Samarbejde over grænsen
Det grænseoverskridende samarbejde er stadig under udvikling. Tiltag som det dansk/tyske blæserakademi på Rømø er en årlig begivenhed, hvor danske og tyske musikskoleelever m.fl. tager en uge ud af sommerferien for at spille sammen. 
http://www.musikskoleridanmark.dk/

MGK
Som en overbygning til musikskolerne findes i Vojens det Musikalsk Grundkursus, MGK. Her tilbydes elever undervisning til elever i alderen 14 – 25 år. Undervisningen i Musikalsk Grundkursus kan forberede eleverne til et fremtidigt studier ved musikkonservatorierne eller det kan blot være en videreudvikling af deres evner. MGK tilsigter også at stimulere lokalområdernes musikmiljø.

MGK ved Vojens Kommunale Musikskole er en statsanerkendt uddannelse og finansieres af Kunststyrelsen.

MGK er et gratis undervisningstilbud til unge mellem 14 og 25 år. Musikalsk Grundkursus varer normalt 3 år med undervisning ca. 10 timer ugentligt. Der optages 10-12 elever om året.
Uddannelsen er både almendannende og en særlig forberedelse til videregående uddannelse.

Undervisningen omfatter en lang række fag af både teoretisk og praktisk karakter. Der lægges vægt på at udfordre den enkelte elevs evner til at udfolde sig kreativt – både på hovedinstrumentet (hovedfag, sammenspil) og på klaver/ et bi-instrument.

Desuden trænes også eleverne i kendskab til kroppens udtryksmuligheder.

Der indgår også weekendkurser og workshops i undervisningsforløbet.

Undervisningen tilrettelægges, så den kan forenes med anden uddannelse eller erhvervsarbejde. Skoler aftaler undervisningen med eleven, så kan tages hensyn til elevens transport fra bopæl til skole.

Der er mødepligt til alle fag og undervisningen forudsætter daglig øvning og forberedelse. Nogle elever vælger at kombinere MGK med et 4-årigt gymnasieforløb.

Der afholdes årsprøver og vil man fortsætte med undervisningen, skal man have et tilfredsstillende resultat ved årsprøven. Musikalsk Grundkursus afsluttes med en prøve, hvor kriterierne for at bestå svarer til konservatoriernes optagelsesprøver.

Amatørorkestre og garder syd for grænsen

Der findes i hele Schleswig-Holstein og i den danske del af grænseregionen findes amatørorkestre, garder og musikensembler af enhver art, som beriger musiklivet i regionen. Ud over de mere eller mindre fast organiserede grupper findes der en række mindre bands og musikere, som ikke er officielt registrerede.
Som eksempler på amatørorkestre i det nordlige Schleswig-Holstein kan nævnes Schleswiger Husaren, Flensburger Stadtbläser og Flensburger Akkordeon Orchester.
Til garderne i det nordlige Schleswig-Holstein hører bl.a. Freie Fanfarenzug Niebüll, Spielmanns- und Fanfarenzug Satrup, Spielmanns- und Fanfarenzug Jübek, Musikkorps Rendsburg, Schleswiger Spielmannszug og Spielmannszug der Freien Turnerschaft Harrislee.
I Landesfeuerwehrverband Schleswig-Holstein er 155 musikkorps og orkestre med ca. 3.000 - 4.000 musikere organiseret. Forbundet har sin egen afdeling for musikvæsen, uddanner musikere, leverer musikerne til det schleswig-holsteinske brandværnsmusikkorps, arrangerer festivaler for brandværnsmusik og meget andet.

Gardernes historie kan føres tilbage til det 8. århundrede. Det fremgår af optegnelser fra det 13. århundrede, at fløjte og tromme blev spillet sammen. Horn-, fløjte- og trompetsignaler kendes fra militærvæsenet. Frem til det 19. århundrede fandtes fanfarekorps og garder især inden for militæret.
Gardermusikken og gymnastikken fandt sammen ved festoptog i forbindelse med gymnastikfesterne, som opstod i det 20. århundrede. Fra sin militære oprindelse som ledsagelse ved soldatermarcher har gardermusikken udviklet sig til en koncerterende musikform.
Garderne kan høre sammen med forskellige organisationer, f.eks. skytteforeninger, brandværn, karnevalsforeninger, gymnastikforeninger m.m.

Amatørorkestre og garder nord for grænsen

I Sønderjylland findes en frodig underskov af orkestre og mere eller mindre fast organiserede grupper af musikere. I 2006 er der registreret 115 orkestre og hertil kommer de mange mindre bands og ensembler, som ikke indgår i en officiel registrering.

Amatørorkestre
Indtil udgangen af 2006 findes der i Sønderjylland to orkestre, der har status som ”amts-amatørorkestre”. Denne status indebærer, at orkestrene har mulighed for at opnå støtte til professionel instruktion. Disse orkestre er SASO – Sønderjyllands Amatør Symfoniorkester (SASO) og Jomfru Fannys BigBand.

SASO har eksisteret siden 1963 med det formål at give amatørmusikere fra Syd- og Sønderjylland samt Sydslesvig mulighed for at spille symfonisk musik og anden orkestermusik. Desuden fungerer SASO som orkesterskole for elever fra regionens MGK og de kommunale musikskoler i Sønderjylland.
Der er stor interesse for at deltage i orkestrets aktiviteter, så man har kunnet arbejde med musik for fuldt orkester. En betydelig del af orkestrets medlemmer er bosiddende syd for grænsen, hvilket også har medført, at der lejlighedsvis afholdes koncerter i Sydslesvig.

Jomfru Fannys Bigband blev dannet i 1989. Bigbandet øver i Aabenraa og tæller blandt sine medlemmer en række erfarne musikere fra hele Sønderjylland. Jomfru Fannys Bigband er et fuldt udbygget og velfungerende orkester, som spiller et bredt repertoire inden for mainstreamjazz, blues og swing.
Jomfru Fannys Bigband deltager i arbejdet med at opretholde den ”musikalske fødekæde” bl.a. ved at afholde skolekoncerter, som åbner instrumenternes og orkestrets verden for skoleeleverne.
BigBandet optræder jævnligt ved koncerter og har etableret samarbejde med Universität Flensburgs Bigband og har flere gange været engageret i samarbejde med både voksen- og børnekor.

I 1999 blev Sønderjysk Concert Band etableret som et harmoniorkester for træ- og messingblæsere. Sønderjysk Concert Band har gennem de seneste år afviklet et weekend-stævne, som tiltrækker deltagere fra andre landsdele og fra den tyske side af grænsen.

Derudover findes der en række andre blæserorkestre, som bl.a. har baggrund i brandværnsorkestre og spejderkorpset FDF, hvoraf flere er organiseret i det landsdækkende danske amatør orkesterforbund – DAO.
 
Garder 
Den særlige type orkester, vi kender som en garde, er også rigt repræsenteret i Sønderjylland. En garde har som regel både et tromme/ fløjtekorps og et messingblæserorkester eller harmoniorkester af forskellig størrelse og sammensætning. Garder virker som regel i parader og optog f.eks. ved byfester og lignende. 
I Sønderjylland findes Den Sønderjyske Garde i Aabenraa, Gråsten Garden, Sønderborg Garden, Den Sønderjyske Pigegarde i Rødding og Haderslev Garden.

Kirkemusik syd for grænsen

Kirkemusik spiller en meget stor rolle for musiklivet i Schleswig-Holstein. Tilbuddene er meget mangfoldige, og kirkemusik er langt mere end blot en del af gudstjenesterne. 
På hjemmesiden www.nordkirche.de/kirchenmusikportal/ har Den Nordelbiske evangelisk-lutherske Kirke en omfattende aktivitetskalender, hvor kirkemusikalske arrangementer er opført for alle regioner i Schleswig-Holstein. Under forskellige søgeord fra blæsermusik til kormusik, orgelmusik, oratorium og solo kan man her finde musikformer og musikarrangementer for enhver smag. Under stikordet "Gospelveranstaltungen" (gospelarrangementer) findes der en korkalender udelukkende for gospelmusik. Den Nordelbiske Kirke har sin egen kirkemusikdirektør og et kontor for kirkemusik. Begge har sæde i Hamburg.

Under ærkebispedømmet Hamburg (Erzbistums Hamburg) arrangerer den katolske kirke også koncerter, orgelmusik, adventssang og andre musikalske aktiviteter i Schleswig-Holstein, bl.a. i Schleswig, Kappeln, Lübeck, Plön og Bad Segeberg.
Næsten alle kirker i de større og også mindre menigheder i Sydslesvig har musikalske gudstjenester, kormusik, orgelkoncerter, gospelarrangementer, og op til jul den traditionelle adventssang, juleoratorium og meget mere. Der er også rige musikalske tilbud til børn og unge. 
I den dansk-tyske grænseregion er det især Sankt Nikolai Kirke på Südermarkt i Flensburg, der er kendt på den tyske side. Også domkirken Sankt Petri i Schleswig og Nikolai Kirke i Kappeln er populære og ofte benyttede koncertsteder.

Kirkerne har nogle rammer, hvori kirkemusikere gennem et kontinuerligt arbejde introducerer amatører til musikken og arrangerer koncerter med kor og instrumentalgrupper eller kunstnere fra andre byer. Det rige kirkemusikalske repertoire inden for oratorier, messer, passioner og orgelværker, men især den nordtyske baroktradition og værker af moderne komponister kommer her til udfoldelse.

Der, hvor der ikke findes så mange deciderede koncertsteder, er kirker og kirkerum centrale musikalske koncertsteder i Schleswig-Holstein. Her har instrumentalister og sangere vide muligheder for at udfolde sig, og unge musikere får en vigtig mulighed for at profilere sig for første gang. Derudover afholdes der også koncerter i nogle af kirkerne som led i vigtige arrangementer som f.eks. Schleswig-Holstein Musik Festival.

I de senere år er der kommet en ny kirkemusikalsk aktivitet til i grænseregionen, Orgelfestival Sønderjylland-Schleswig. Orgelfestivalen er et initiativ, der er udgået fra arbejdsgruppen Orgelfestival Sønderjylland-Schleswig i samarbejde med forskellige partnere. På tysk side finder festivalen bl.a. sted i Sankt Nikolai Kirke i Flensburg, Sankt Marie Kirke i Rendsborg og Kristuskirken i Flensburg-Mürwik.

Der findes ingen kirkemusikskole i Schleswig-Holstein. Kirkemusikken er en del af uddannelsen ved de musikvidenskabelige institutter på universiteterne.

Kirkemusik nord for grænsen

Sønderjylland har et rigt kirkemusikliv. Udover musikken ved gudstjenester og kirkelige handlinger, arrangerer mange organister i landsdelen kirkekoncerter som en del af deres tjenesteforpligtelser. I de store købstadskirker, hvor organisterne er uddannet fra musikkonservatoriet, vil man finde et rigt tilbud af kirkekoncerter. Der er således omfattende koncertaktiviteter ved Haderslev Domkirke og i de øvrige købstadskirker. Desuden er der væsentlige koncertaktiviteter ved Løgumkloster Kirke og Møgeltønder Kirke på grund af deres unikke orgler og deres fine akustik. Sitet for Møgeltønder Kirke www.moegeltoender-kirke.dk rummer en lydprøve fra orglet. I sommertiden foregår der også koncerter i Rømø Kirke, også til glæde for de mange udenlandske turister.

Kormusikken indtager en væsentlig plads i kirkernes musikliv både i større og mindre kirker. Flere af kirkernes kor er medlemmer af organisationen FUK (Folkekirkens Ungdoms Kor), som bl.a. organiserer store korstævner. Også på dette punkt har Haderslev Domkirke og dets Kantori en ledende rolle.

Det er også karakteristisk for landsdelen, at bestanden af orgler er af høj kvalitet. Det skyldes ikke mindst, at 3 af landets fornemmeste orgelbyggerier er beliggende i landsdelen. Det ældste og største – Marcussen & Søn – har i efteråret 2006 kunnet fejre sit 200 års jubilæum.

Kirkemusikskolen
Kirkemusiklivet i landsdelen præges også af, at den første kirkemusikskole i landet, Løgumkloster Kirkemusikskole, blev grundlagt i 1979, hvilket har medvirket til at højne kvalitetsniveauet i de mindre kirker betragteligt.

I tilknytning til Kirkemusikskolen findes også Den Skandinaviske Klokkenistskole, som er den ene af 4 klokkenistskoler i verden. Undervisningen foregår i egne lokaler - på øveklaviaturer - og på ”Kong Frederik IX’s Klokkespil” i Løgumkloster, samt på et transportabelt klokkespil, som også benyttes til at give koncerter rundt i landet og landsdelen.

På Kirkemusikskolen afholdes også mesterkurser med store verdensnavne som gæstelærere. Disse spiller ofte i samme forbindelse koncerter på væsentlige orgler i landsdelen.

Endelig tilbyder Løgumkloster Højskole 2-3 gange årligt kirkemusikkurser, som søges af kursister fra hele landet. Mange af eleverne benytter disse kurser som forberedelseskurser til optagelse på Løgumkloster Kirkemusikskole.

Kirkemusik over grænsen
I de senere år har en ny grænseoverskridende aktivitet set dagens lys, nemlig Orgelfestival Sønderjylland - Schleswig. Dette arrangement forestås af to organister i Flensborg Amt i samarbejde med Løgumkloster Kirkemusikskole og organisten ved Løgumkloster Kirke. Fra juli til september arrangeres en serie orgelkoncerter og arrangementer som henleder opmærksomheden på nogle af de interessante orgler i grænseregionen samt besøg hos landsdelens orgelbyggere.

Kormusik og kor syd for grænsen

Ligesom i resten af Tyskland er det at synge i kor en populær, sammenknyttende aktivitet for børn og voksne i Schleswig-Holstein og den dansk-tyske grænseregion.

Her finder man de store, professionelle operakor ved musikteatrene som det Schleswig-Holsteinischen Landestheaters og symfoniorkesters kor. Andre professionelle og halvprofessionelle kor er medlem af forbundet af tyske koncertkor Verband Deutscher KonzertChöre. I Schleswig-Holstein er f.eks. korene Bach-Chor fra Flensborg, Städtischer Chor Kiel og Lübecker Kammerchor tilknyttet dette forbund.

Ud over operakorene ved musikteatrene og de kor, der er medlem af forbundet af tyske koncertkor, er de fleste kor tilknyttet sangerforbundet Sängerbund Schleswig-Holstein (www.ssh-saengerbund.de) og Den Nordelbiske Kirke. Sangerforbundet for Schleswig-Holstein er inddelt i syv sangkredse (Südholstein, Ostsee, Segeberg/Pinneberg, Slesvig/Flensborg, Nordfrisland, West-Holstein og Mittel-Holstein). Ca. 450 kor er organiseret i sangerforbundet. I den dansk-tyske grænseregion findes der også en række kor, alene i Flensborg er der 12, som hører under sangerforbundet, bl.a. Gesangverein Friedheim, Nordertor-Chor, Polizeichor Flensburg, shantykoret "Die Hornblower" og andre mands-, børne- og ungdomskor. I de andre byer langs den dansk-tyske grænse i Amt Schleswig-Flensburg og Amt Nordfrisland findes der ligeledes mange forskellige kor.

Over 700 kor har Den Nordelbiske Kirke som paraplyorganisation. De kirkemusikalske arrangementer, som Den Nordelbiske Kirke står bag, kan findes på adressen www.kirchenmusik-nordelbien.de. Næsten alle kirker og menigheder i Schleswig-Holstein har kor som børne- og ungdomskor, kvindekor, mandskor, gospelkor, seniorkor og andre ensembler. Kor som f.eks. Sankt Nikolai Chor ved Nikolaikirke i Flensburg og Domchor ved Schleswigs Domkirke er kendte kirkekor i det nordlige Schleswig-Holstein.
Derudover findes der mange andre kor, som ikke er organiseret. På søgeordet "Flensburg" på adressen www.choere.de  finder man således alene 46 kor inden for forskellige genrer i Flensborg og omegn.
De bedste amatørkor dyster i konkurrencen LandesChorWettbewerb, som den Schleswig-Holsteinske musikforening Landesmusikrat Schleswig-Holstein afholder hvert tredje år. Konkurrencen, som også kaldes "CHORALLE", er et fælles initiativ fra Landesmusikrat Schleswig-Holstein og Landesmusikrat Hamburg med henblik på at fremme kormusik i de respektive delstater. Konkurrencen kvalificerer desuden til den tyske korkonkurrence. Det Schleswig-Holsteinske ungdomskor LandesJugendChor Schleswig-Holstein, der blev stiftet i 1986, er ligeledes organiseret i musikforeningen.

I alt findes der ca. 800 kirkekor, 500 verdslige kor og omkring 500 skolekor i Schleswig-Holstein.
Musik generelt og også kormusik forbinder menneskene nord og syd for den dansk-tyske grænse. Det vidner f.eks. Flensburger Bach-Chor om, som blev stiftet i 1906 og også optræder sammen med Sønderjyllands Symfoniorkester og andre danske orkestre. Bach-Koret hører til de mest traditionsrige og kendte kor i Nordtyskland og arrangerer "Flensburger Bach-Tage" hvert andet år, som er kendt langt uden for Schleswig-Holsteins grænser.

Kormusik og kor nord for grænsen

Også i Sønderjylland er korsang en populær aktivitet for folk i alle aldre og på alle niveauer. Det anslås, at der i Sønderjylland er omkring 100 amatørkor. En stor del af disse kor er medlemmer af landsdækkende paraplyorganisationer som Kor72, Danske Folkekor, Danmarks Børne- og Ungdomskor, Folkekirkens Ungdomskor, Dansk Arbejdersanger og Musikerforbund samt Dansk Sangerforbund.

Desuden er omkring 20 folkekor organiseret i den sønderjyske afdeling af foreningen Danske Folkekor, kaldet Grænsekorene. Der findes også en række amatørkor i landsdelen, som ikke er organiseret. Og endelig foregår der velfungerende arbejde med kormusik på mange af landsdelens skoler og gymnasier.
I 2003 blev Filharmonisk Kor etableret som et kor med tilknytning til Sønderjyllands Symfoniorkester. Dette kor er for viderekomne amatørsangere, som medvirker ved orkestrets opførelser af større korværker.

De mange kor er udtryk for en meget stor folkelig interesse for at deltage aktivt i arbejdet med kormusik. Men de er også udtryk for en meget stor spredning over mange genrer og repertoirer – fra sønderjyske og danske sange, over klassiske værker til jazz, gospel og rock.

Vores partnere
Region Sønderjylland - Schleswig | Lyren 1 | DK-6330 Padborg | Tel. +45 74 67 05 01 | region@region.dk | sikkerpost.region@region.dk
Telefontider/Tidsbestilling: Mandag-torsdag fra kl. 8.00-16.30 og fredag fra kl. 8.00-15.00 DatabeskyttelseKolofonStart