OK

Websitet anvender cookies til at huske dine indstillinger og statistik. Ved at klikke videre på websitet accepterer du websitets brug af cookies.
Læs mere om websitets cookies her under databeskyttelse

Idrætsforeninger

Idrætsforeninger syd for grænsen

Der påhviler breddeidrætten generelt og især de organiserede idrætsforeninger en stadig større samfundsmæssig opgave. Den er ikke længere begrænset til alene den fagligt kvalificerede undervisning i forskellige idrætsgrene, som sikres gennem trænerkurser på idræts- og uddannelsescentret under Landessportverband Schleswig-Holstein (LSV) i Malente.

De fleste idrætsforeninger er organiseret i LSV via deres respektive idrætsforbund på amtsplan. I grænselandet findes der tre sådanne idrætsforbund: Flensborg, Schleswig-Flensburg og Nordfrisland.

Med det stigende antal ældre og den voksende internationalisering af samfundet samt udfordringer som sundhedsskader og vold, har foreningerne også fået opgaver i den forbindelse. Mange borgere af udenlandsk herkomst får hurtigere kontakt til andre, når de bliver medlem af en idrætsforening, de lærer skikkene og sproget bedre og får lettere ved at finde sig til rette i deres nye omgivelser. Gennem fællesskabet spiller foreningerne også en stor social, integrerende rolle. De tager initiativ til aktioner som "Sport mod vold" eller bidrager aktivt til, at unge kan få afløb for deres aggressioner gennem sport generelt, eller ved at tilbyde særlige idrætsgrene som kickboksning på den ene side eller karate og judo med henblik på selvforsvar på den anden.

De organiserede foreninger har også stor fokus på forebyggelse inden for sundhed, ernæring og bevægelse generelt. Ikke kun børn, men også mange voksne bevæger sig for lidt og er ofte overvægtige. Der findes således kampagner som "Familier i form" og "Børn i bevægelse", og i den forbindelse samarbejdes der også med de åbne heldagsskoler.

Ud over mere rolige idrætsgrene som stavgang, gymnastik og meget andet rummer idrætsforeningerne oftest også et socialt aspekt med regelmæssige sammenkomster i klubhuset for den ældre del af befolkningen, særligt på landet. Det forebygger, at den ældre generation føler sig isoleret.

Desuden har foreningerne meget fokus på at fremme fællesskabsfølelsen og det at tage ansvar. Størstedelen af arbejdet baseres således på et frivilligt engagement. Unge får her også mulighed for at snuse til frivilligt arbejde i samfundet.

Sportjugend Schleswig-Holstein (SJSH) der er et selvstændigt ungdomsforbund i LSV, kan tage større hensyn til de unges egne behov og skaffe dem bedre gehør for deres idéer. Ud over f.eks. instruktørkurser og idrætsuddannelser organiserer det også et Frivilligt Socialt År inden for idræt samt modelprojektet "Frivillig Tjeneste på tværs af Generationer".

Idrætsforeninger nord for grænsen

Idrætsbilledet i Sønderjylland er præget af talrige og især mange små idrætsforeninger. Det er en konsekvens af områdets decentrale struktur med mange mindre bysamfund og 5 noget større byer.

Denne fordeling af befolkningen har betydet, at der er etableret flere idrætsfaciliteter end gennemsnittet i Danmark. Faciliteterne er særlig i de mindre bysamfund opført i samarbejde med kommunen af en masse frivillig arbejdskraft, der er engageret i deres lokalsamfund.

I Sønderjylland er der i gennemsnit 1 idrætshal (på mere end 800 kvm) for hver 874 indbyggere – mod et dansk landsgennemsnit på 1 hal pr. 1225 indbyggere. I Sønderjylland er der én 11 mands fodboldbane pr. 871 indbyggere – landsgennemsnittet er én 11 mands fodboldbane pr. 1037 indbyggere. Skydeanlæg – 1 pr. 5880 i Sønderjylland – 1 pr. 8036 i landsgennemsnit.

Foreningerne 
I Sønderjylland er de tre landsdækkende danske idrætsorganisationer repræsenterede - Danmarks Idræts-Forbund (DIF), Danske Gymnastik- & Idrætsforeninger (DGI) og det associerede forbund De Danske Skytteforeninger (DDS) og Dansk Firmaidrætsforbund (DFIF).

I forbindelse med kommunalreformen har Danmarks Idræts-Forbund (DIF) ændret sin struktur, så der ikke længere er et amtsudvalg for Sønderjyllands amt. Idrætsarbejdet med relation til DIF udføres inden for dets mere end 50 specialforbund. Specialforbund er f.eks. Dansk Boldspil Union (DBU), Dansk Håndbold Forbund (DHF) men også langt mindre kendte forbund som f. eks. DASU, dvs.Dansk Automobil Sports Union med lokalforeninger i Vojens, Haderslev, Rødekro, Tønder og på Als.

På Danmarks Idræts-Forbunds hjemmeside findes en alfabetisk oversigt over de idrætsgrene, der dyrkes i foreninger tilknyttet Danmarks Idræts-Forbund. Derfra er der link til specialforbundene og på deres hjemmesider er der i de fleste tilfælde en oversigt over de foreninger, hvor den pågældende idræt dyrkes.

Danske Gymnastik- & Idrætsforeninger (DGI) blev dannet i 1992 ved en sammenlægning af De Danske Gymnastik og Ungdomsforeninger og De Danske Skytte-, Gymnastik- og Idrætsforeninger og De Danske Skytteforeninger (DDS) blev associeret til den nye organisation DGI.

DGI Sønderjylland har under skiftende navne eksisteret i mere 100 år.

I forbindelse med 100 års jubilæet i 2003 udgav foreningen et jubilæumsskrift om sin historie forfattet af universitetslektor Jørn Hansen, Syddansk Universitet.

DGI Sønderjylland er arrangør af en lang række stævner, turneringer, kurser og andre kulturelle tiltag i forskellige idrætsgrene. DGI har et amtskontor i Nr. Hostrup som nabo til SI-centeret med dets idrætshal, skydebaner, udendørs idrætsfaciliteter, kursus- og mødefaciliteter og overnatningsmuligheder.

På DGIs hjemmeside er der under menupunkt lokalt – idrætsforeninger mulighed for at finde frem til en idrætsforening som tilbyder aktivitet i nærområdet. DGI har som den eneste danske idrætsorganisation en del af sin organisation syd for grænsen, nemlig Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger (SdU, som er idræts- og ungdomsorganisation for det danske mindretal i Sydslesvig).

Det danske mindretals sportsforeninger

Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger (SdU) er paraplyorganisation for de danske ungdoms- og idrætsforeninger i Sydslesvig (www.sdu.de). Organisationen har i alt ca. 12.000 medlemmer, som er organiseret i 65 foreninger, der i størrelse varierer mellem 10 og 1.000 medlemmer. 
SdU virker ikke kun som paraplyorganisation, den driver også forskellige institutioner, herunder 12 fritidshjem, 10 klubhuse, 2 større idrætshaller, 4 lejrskoler, 1 kursuscenter og diverse idrætsanlæg. 
Til de mest kendte hører Flensborghus i Flensburg, som siden 1920 har været et centralt kultur- og forvaltningscentrum for det danske mindretal i Sydslesvig med lokaler til bl.a. folkedans, teater, børneteater, koncerter og debataftener.
Aktivitetshuset i Flensburg startede i 1990 med kurser inden for bl.a. foto, bogtryk, edb, video, musik, kunst, træ- og metalbearbejdning. 
Idrætshallen er den danske idrætshal i Flensburg og blev bygget i 1967. Til idrætsarrangementer er der plads til 1.200 tilskuere, hvoraf 648 er siddepladser. 
Træningshallen er den danske idrætshal i Schleswig. Den blev bygget i 1979 og ligger lige ved siden af den danske idrætsforening Slesvig IF's (SIF) tre fodboldbaner. 
Idrætsparken i Flensburg tilhører mindretallets største idrætsforening, Dansk Gymnastik Forening (DGF - www.dgf-flensborg.de). DGF blev stiftet i 1923 og har afdelinger inden for håndbold, fodbold, Faustball, baseball, boksning, tennis og badminton. Foreningen har også volleyball, gymnastik og cheerleading på programmet.
Ud over Dansk Gymnastik Forening har det danske mindretal mange andre foreninger i Flensburg, bl.a. Dansk Håndbold Klub (www.dhk-flensborg.de), Flensborg Badminton Klub, Flensborg Roklub (www.flensborg-roklub.de), Gymnastikforeningen DAN og Flensborg Yachtclub.
I Kreis Schleswig-Flensburg findes der flere idrætsforeninger, bl.a. den allerede omtalte Slesvig IF (SIF, www.slesvig-if.de) med afdelinger for badminton, fodbold, gymnastik, håndbold, stavgang og volleyball, Slesvig Roklub (www.slesvig-roklub.dk) og Harreslev-Kobbermølle UF (www.hkuf.de) i Harrislee med afdelinger for badminton, bordtennis, håndbold, petanque og svømning.
Andre samlingssteder for foreningerne i grænseregionen ud over de nævnte i  Flensburg og Schleswig er Christianslyst i Nottfeld ved Süderbrarup, som er en lejrskole og samtidig kursuscenter for det danske mindretal, og Spejdergården Tydal i Eggebek, der er et centralt samlingssted for Dansk Spejderkorps Sydslesvig.
Ud over foreningsaktiviteterne arrangerer SdU også idrætsarrangementer som aktionen "Sund med stavgang", løbeprojekter, håndbold- og fodboldstævner og stævner for børn, og den deltager i Flensburger European Minority Marathon.

Det tyske mindretals sportsforeninger

Der Deutsche Jugendverband für Nordschleswig er paraplyorganisationen for de fleste tyske ungdoms- og sportsklubber i Sønderjylland. Den har gennem sine medlemsorganisationer omkring 2500 medlemmer.

De otte mindretalssportsklubberer SG West, TSV Lögumkloster, SC Saxburg/Bülderup, Jugendbund Rapstedt/Osterhoist, SV Tingleff, Haderslebener Turnerbund, MTV Apenrade und TS Sonderburg. De har traditionelt store håndboldafdelinger, selvom der også dyrkes andre former for motion, som f.eks. volleyball, bordtennis og svømning. Klubberne i Saksborg og Ravsted holder udendørsturneringer i håndbold. Derudover er der en række fritidsklubber og ungdomsklubber, som i de fleste tilfælde er tilknyttet den lokale tyske skole men er åbne for alle unge.

De tyske roklubber har deres egen forening: Nordschleswigscher Ruderverein som er repræsentant for klubberne i Dansk Forening for Rosport. Seks lokale roklubber er medlemmer. Der bliver roet i foreningens farver blå-rød-hvid-gul. Der er klubber i Haderslev, Åbenrå, Gråsten, Sønderborg, Nordborg og Højer som eneste klub ved Vesterhavet.

En lille men aktiv sportsgren inden for Jugendverbands aktiviteter er faustball(nævebold). Faustball, også kendt under det engelske navn fistball, var en udbredt sport i Sønderjylland i den første halvdel af det 20. århundrede. I 1980erne og 90erne begyndte man ved SG West så småt med at spille igen for alvor.

Spillerne kommer især fra Tønder og Saksborg egnen og holdet spiller i dag under navnet SC Saxburg. Da der ikke findes en dansk liga, har holdet fået en særlig tilladelse til at spille i Tyskland, aktuelt i 2. Bundesliga Øst. Klubben stiller samtidig de fleste spillere til det danske fistball landshold. I juli 2007 kom flere klubhold fra Tyskland, Østrig og Schweiz til Tinglev for at spille om International Fistball Association pokalen.

Vores partnere
Region Sønderjylland - Schleswig | Lyren 1 | DK-6330 Padborg | Tel. +45 74 67 05 01 | region@region.dk | sikkerpost.region@region.dk
Telefontider/Tidsbestilling: Mandag-torsdag fra kl. 8.00-16.30 og fredag fra kl. 8.00-15.00 DatabeskyttelseKolofonStart