OK

Websitet anvender udelukkende nødvendige funktionelle cookies.
Læs mere om websitets cookies her under databeskyttelse

Årets første bestyrelsesmøde med stramt arbejdsprogram


03.03.2017 // Politikerne beskæftigede sig med beretninger, samarbejdsaftale og et jubilæum


Bestyrelsen for Region Sønderjylland-Schleswig afholdt sit første møde i 2017 den 2. marts. Foruden årsberetningen for 2016 var også årsregnskabet og godkendelse af handlingsplanen for 2017 og 2018 på dagsordenen.

Handlingsplanen fastlægger de vigtigste arbejdsområder for de kommende år, der skal være med til at fremme samarbejdet på arbejdsmarkeds- og kulturområdet samt inden for politisk og administrativ dialog.

Der blev ligeledes redegjort for status for beslutningen vedrørende den nye aftaletekst og den udarbejdede strategi for samarbejdet. Aftaleteksten forventes underskrevet i juni, så de nye politiske udvalg – et regionalt arbejdsmarkedsudvalg og et udvalg for grænseregionalt samarbejde – kan gå i gang med arbejdet.

Afslutningsvis blev aktiviteterne omkring markeringen af regionens 20 års jubilæum behandlet. Den 16. september for 20 år siden blev den første aftale om samarbejdet i Region Sønderjylland-Schleswig underskrevet, hvilket skal synliggøres med en række arrangementer.

En tilfreds Hans Philip Tietje udtalte efter mødet: "Vi står foran et arbejdsrigt år, men sammen med de engagerede partnere vil vi styrke det grænseoverskridende samarbejde yderligere til gavn for borgerne".

Region Sønderjylland - Schleswig | Lyren 1 | 6330 Padborg | Danmark | Tel. +45 74 67 05 01 | region@region.dk
Telefontider/Tidsbestilling: Mandag-torsdag fra kl. 8.00-16.30 og fredag fra kl. 8.00-15.00