OK

Websitet anvender udelukkende nødvendige funktionelle cookies.
Læs mere om websitets cookies her under databeskyttelse

Medlemskab i A-kassen - Et spørgsmål om sikringen


21.09.2021


I mange år har grænsependlere med dansk arbejdsgiver spurgt ind til, om man brude sikre sig mod arbejdsløshed ved at blive medlem i en A-kasse. Da medlemskabet er frivillig i Danmark, bliver den økonomiske besparelse ofte brugt som argumentation. På grund af de særlige juridiske bestemmelser og rammebetingelserne ift. lovgivningen ang. den sociale sikring i den dansk-tyske grænseregion, kan dette ikke uden videre afvises, da der kan være konkrete scenarier, hvor der i tilfældet af fuld ledighed udbetales arbejdsløshedsdagpenge af den tyske Agentur für Arbeit, selvom man ikke har været forsikret i Danmark. Spørgsmålet om det giver mening, at være medlem af en A-kasse, møder vejlederne igen og igen, og der prøves at argumentere imod et medlemskab. På grund af dette fasholder vi følgende:

  • Regionskontor & Infocenter svarer på spørgsmål, giver informationer videre og forklarer de forskellige systemer i begge lande – diskussioner om holdningsspørgsmål føres ikke.
  • Regionskontor & Infocenter anbefaler medlemskabet i en A-kasse. Denne anbefaling baseres på mangeårig erfaring og indgående kendskab til lovgivningen om den sociale sikring.
  • Denne anbefaling gælder især, da risikoen for arbejdsløshed kan have forskellige udformninger som f.eks.: fuld eller midlertidig arbejdsløshed, deltidsledighed eller arbejdsfordeling. Også i sygdomstilfælde med efterfølgende ledighed, kan et manglende medlemskab føre til betydelige problemer. Muligheden for i givet fald at modtage arbejdsløshedsdagpenge i Tyskland på baggrund af de danske beskæftigelses- eller forsikringstider, er kun givet ved fuld ledighed og ved opfyldelsen af kravene iht. SGB III (Sozialgesetzbuch III – tysk sociallovgivning). Risici ved midlertidig ledighed, arbejdsfordeling o. lign. er kun dækket ved et medlemskab i en dansk A-kasse.
  • For alle tilfælde af arbejdsløshed, er fremlæggelsen af en arbejdsattest efter europæisk standard (den såkaldte PD U1) uundgåelig. Mens A-kassen udsteder dette dokument inden for få dage, skal personer der ikke er medlem henvende sig til STAR (Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering), som sædvanligvis har en sagsbehandlingstid på 3 måneder, for at udstede dokumentationen.
  • Den hidtil gældende lovgivning blev gengående diskuteret på europæisk niveau. Såfremt der besluttes en ændring, er sikringen i de ovennævnte scenarier ikke længere givet og først efter 12 måneders anciennitet er forsikringsdækningen givet. I tilfælde af en flytning til Danmark er ancienniteten også krævet.

Sammenfattende er afvejningen af de individuelle risici og spørgsmålet om at undgå usikkerheden centralt, hvis det handler om at beslutte sig for eller imod et medlemskab i en A-kasse. Denne beslutning er alene arbejdstagerens ansvar. Som ved alle andre private forsikringer (f.eks. ansvarsforsikring, ulykkesforsikring, indboforsikring o. lign.) dækker medlemskabet en risiko, som ikke nødvendigvis rammer alle. Vejledningspraksis viser dog imidlertid, at denne risiko rammer oftere end den enkelte formoder. En aktiv beslutning imod et medlemskab i en dansk A-kasse, kan have vidtrækkende socialjuridiske og økonomiske konsekvenser, som så også skal bæres af den enkelte. Regionskontor & Infocenter deltager derfor hverken i diskussioner eller spekulation om fremtidige begivenheder.

Afsluttende henvendes ordet til eksperterne der ofte dukker op på de sociale medier, som udtaler sig højt og kraftigt imod et medlemskab: overtag venligst også det finansielle ansvar, hvis dit – bestemt bare velmenende råd - ikke er korrekt og efterlader arbejdstagere uden krav på arbejdsløshedsdagpenge.

I det følgende kan du finde et link til vores informationsvideo ang. fagforening og A-kasse. Her bliver systemet bag arbejdsløshedsforsikringen forklaret og de vigtigste grunde for et medlemskab i en A-kasse beskrives. Ved at klikke på linket under denne tekst, kommer du direkte ind på vores hjemmeside, med den relevante video.

https://www.pendlerinfo.org/pendlerinfo/dk/publikationer/videos.php#Fagforeningogakasse 

Region Sønderjylland - Schleswig | Lyren 1 | 6330 Padborg | Danmark | Tel. +45 74 67 05 01 | region@region.dk
Telefontider/Tidsbestilling: Mandag-torsdag fra kl. 8.00-16.30 og fredag fra kl. 8.00-15.00