OK

Websitet anvender udelukkende nødvendige funktionelle cookies.
Læs mere om websitets cookies her under databeskyttelse

Flygtningesituationen og evalueringen optager regionens bestyrelse


30.09.2015 // Omstruktureringen af det grænseoverskridende samarbejde under granskning


Bestyrelsen for Region Sønderjylland-Schleswig mødtes tirsdag i denne uge til sit tredje møde i indeværende år. Foruden orientering og beretninger om forskellige forhold samt drøftelse af forskellige aktuelle emner var der på mødet særlig fokus på en politisk vurdering af den aktuelle flygtningesituation og resultaterne af partnernes evaluering. 

Alle regionens partnere berettede om de forskellige udfordringer, som den aktuelle flygtningesituation medfører. Både indkvarteringen og det at skulle tage sig af flygtningene og migranterne så akut er forbundet med en stor arbejdsbelastning. Politikerne var enige om, at fortsatte og længerevarende, voksende flygtningestrømme vil stille begge lande og i særdeleshed kommunerne over for store personalemæssige, organisatoriske og økonomiske udfordringer. På tysk side er det især et problem at sørge for de uledsagede unge. 

Som resultat af den igangværende evaluering blev der vedtaget en strategiproces, som skal følges op af en øget kommunikationsindsats. Samtidig vedtog bestyrelsen enstemmigt en ny struktur for kulturarbejdet i regionen. 

Endelig opfordrede regionens bestyrelse regeringerne i København, Kiel og Berlin til fortsat at støtte op om den proces til fremme af den økonomiske vækst og arbejdsmarkedet i grænselandet, som blev indledt i foråret.

"Det første skridt er taget, og processen bør fortsættes uden forsinkelse …", udtalte Ulrich Brüggemeier, formand for regionen. Næstformand, Hans Philip Tietje, supplerede med at sige: "… Der er opnået gode resultater for regionen, og det skal der arbejdes videre på, for udfordringerne vedbliver med at bestå".

Region Sønderjylland - Schleswig | Lyren 1 | 6330 Padborg | Danmark | Tel. +45 74 67 05 01 | region@region.dk
Telefontider/Tidsbestilling: Mandag-torsdag fra kl. 8.00-16.30 og fredag fra kl. 8.00-15.00