OK

Websitet anvender udelukkende nødvendige funktionelle cookies.
Læs mere om websitets cookies her under databeskyttelse

Mindretal i grænselandet

Der er tre nationale mindretal bosiddende i Region Sønderjylland-Schleswig: det danske mindretal syd for grænsen, det tyske mindretal nord for grænsen samt den frisiske folkegruppe primært ved den tyske vestkyst. I det følgende giver vi en kort oversigt over de tre mindretal, der alle er repræsenteret i Region Sønderjylland-Schleswigs gremier. 

Det danske mindretal i Schleswig-Holstein (Tyskland)

Det danske mindretal i landsdelen Schleswig omfatter cirka 50.000 dansksindede personer med tysk statsborgerskab. Det danske mindretal organiseres i foreninger, som omfatter næste alle aspekter af samfundslivet som kultur, politik, dannelse (57 børnehaver med cirka 2.200 børn – 46 skoler med cirka 5.700 elever), avis, sundhedsvæsen, sport, aldersforsorg og kirke. Ligesom den frisiske folkegruppe og sinti og romaerne nyder det danske mindretal beskyttelse og fremme igennem delstaten Schleswig-Holsteins forfatnings artikel 5. 

Den frisiske folkegruppe i Schleswig-Holstein (Tyskland)

Nordfriserne er bosiddende i Kreis Nordfriesland og på øen Helgoland. Det frisiske sprog er nordfrisernes vigtigste kendetegn og beskyttet som mindretalssprog i den europæiske charta for regional- og mindretalssprog. Cirka 10.000 i Nordfriesland taler aktivt dette sprog. Cirka 50.000 mennesker føler sig som nordfrisere. Cirka 950 elever får frisiskundervisning på Nordfrieslands skoler og på øen Helgoland, og mange børn får kontakt med det frisiske sprog i børnehaverne. 

Det tyske mindretal i Nordslesvig (Danmark)

Paraplyorganisationen for den tyske folkegruppe i Nordslesvig hedder Bund Deutscher Nordschleswiger (BDN). Organisationen repræsenterer mindretallet i politisk, kulturel og økonomisk henseende. Det tyske mindretal omfatter cirka 15.000 personer ud af en befolkning på 250.000 i Nordslesvig. Det tyske mindretal har egne børnehaver, skoler og biblioteker, bedriver kirkeligt og socialt arbejde, udgiver en avis og tilbyder sportslige og kulturelle aktiviteter i diverse foreninger.

Region Sønderjylland - Schleswig | Lyren 1 | 6330 Padborg | Danmark | Tel. +45 74 67 05 01 | region@region.dk
Telefontider/Tidsbestilling: Mandag-torsdag fra kl. 8.00-16.30 og fredag fra kl. 8.00-15.00