OK

Websitet anvender cookies til at huske dine indstillinger og statistik. Ved at klikke videre på websitet accepterer du websitets brug af cookies.
Læs mere om websitets cookies her under databeskyttelse

Digital forvaltning

I Danmark er digitaliseringen af forvaltningen allerede blevet indført i vid udstrækning og udvides yderligere. Dertil kommer en centralisering af myndighederne, som også geografisk gør afstanden til borgerne større. Hos mange myndigheder er personlig fremmøde af borgerne ikke længere tilsigtet. Digitaliseringen har fundet sted i næsten alle statslige og kommunale forvaltningsområder, men også i den private sektor som banker, pensionsselskaber, forsikringsselskaber og mange andre institutioner/virksomheder, er digital selvbetjening en daglig realitet. Centrale elementer for implementeringen af digitaliseringen i Danmark er NemID og den tilhørende digitale postkasse (Digital Post/e-Boks). NemID er et centralt adgangssystem, svarende til PIN/TAN-proceduren, hvilket er uundværligt ved brugen af alle digitale løsninger. Den digitale postkasse (Digital Post/e-Boks) oprettes automatisk ved ansøgningen om NemID. Er denne postkasse oprettet, foregår al skriftlig kommunikation med myndigheder digitalt, og der sendes ikke længere brevpost til borgerne. Også andre institutioner og virksomheder kan gøre brug af den digitale postkasse, hvis borgeren giver samtykke til dette.

Den omfattende digitalisering i Danmark medfører, at også grænsependlere og tilflyttere skal beskæftige sig med dette emne.

Grænsependlere er undtaget fra pligten til at bruge de digitale løsninger, da disse har bopæl i udlandet. De har dog til enhver tid muligheden for at bruge de digitale løsninger i Danmark. Herfor skal der ansøges om NemID og Digital Post. Det frarådes dog at søge om dette, hvis man ikke taler dansk og/eller ikke kan bruge de digitale løsninger selvstændigt, da det kan have vidtrækkende konsekvenser.

Tilflyttere der udvandrer til Danmark, vil hurtigt finde ud af, at brugen af de digitale løsninger i Danmark næsten er uundgåelig. Her kan en sprogbarriere føre til yderligere udfordringer.

Der er mulighed for at blive fritaget for brugen af de digitale løsninger i Danmark for visse persongrupper.

Yderligere oplysninger om NemID og Digital Post kan findes under ”videoer” og ”publikationer” på denne hjemmeside.

OBS! NemID bliver i løbet af 2022 erstattet med det nye adgangssystem MitID. Dette skal også i fremtiden sikre en sikker brug af de digitale løsninger. Funktionsmåden ligner NemID’s. Vi informerer løbende på vores hjemmeside over den aktuelle udvikling ift. overgangen til MitID.

Region Sønderjylland - Schleswig | Lyren 1 | DK-6330 Padborg | Tel. +45 74 67 05 01 | infocenter@region.dk | sikkerpost.region@region.dk
Telefontider/Tidsbestilling: Mandag-torsdag fra kl. 8.00-16.30 og fredag fra kl. 8.00-15.00