OK

Websitet anvender udelukkende nødvendige funktionelle cookies.
Læs mere om websitets cookies her under databeskyttelse

Rent lovgivningsmæssigt har det næsten aldrig været lettere at være grænsependler – men helt uden vejledning fungerer det ikke!


14.09.2015


Den markante stigning i rådgivningstallene i de forgangne måneder kan forlede mange til at tro, at det er blevet vanskeligere at starte beskæftigelse i nabolandet. Efter at antallet af grænsependlere har stabiliseret sig på omkring 8.500, må det lægges til grund, at en lang række informationshuller nu er blevet lukket, og at barrierer er blevet ryddet ad vejen. Rent lovgivningsmæssigt er det blevet let at arbejde som grænsependler. Men hvorfor stiger rådgivningstallene så alligevel?

Peter Hansen, Regionskontorets leder, forklarer dette dels med den store dynamik på arbejdsmarkedet, dvs. at mange stillinger bliver nybesat eller omfordelt, og især med mange spørgsmål omkring håndtering af social sikring og skat, som er områder, der i stigende grad skal ordnes digitalt i Danmark. "Arbejdstagerne har spørgsmål om adgang til digitale systemer, om de ofte uforståelige spørgsmål på onlineformularerne, eller grænsependlere står over for tekniske problemer, som de ikke har mulighed for at løse …", siger Peter Hansen og tilføjer: "… men også meget lange ekspeditionstider og kravet om dokumentation på tysk side udløser ofte spørgsmål til vejlederne". Særligt den digitale kommunikation med myndigheder forårsager længere ekspeditionstider og er en kilde til fejl, som individuel information målrettet den enkelte kan være med til at forhindre. 

Ulrich Brüggemeier, formand for Region Sønderjylland-Schleswig, betragter det fælles arbejdsmarked som en chance for begge lande og en styrke for grænseregionen: "Uden denne mulighed for at kunne arbejde på begge sider af grænsen, ville vi begrænse os selv og regionen risikerer, at arbejdskraften fraflytter området. Den rådgivning, som vi yder, er et vigtigt arbejde, der er med til at forhindre dette …". 

Regionskontor & Infocenter råder alle til at indhente grundig information, før de flytter til nabolandet eller påbegynder beskæftigelse her. I de fleste tilfælde fungerer ting som registrering og social sikring da helt gnidningsfrit. Hvis der skulle opstå problemer, er regionen klar med råd og vejledning, og de indberettede problemer vil da kunne blive taget op over for de kompetente instanser og blive løst ad den vej.

Region Sønderjylland - Schleswig | Lyren 1 | 6330 Padborg | Danmark | Tel. +45 74 67 05 01 | region@region.dk
Telefontider/Tidsbestilling: Mandag-torsdag fra kl. 8.00-16.30 og fredag fra kl. 8.00-15.00